By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE

Affiliate program fastfiles.cf

Rate $0.01 - 1.78

Type PPI

Description of the fastfiles.cf Affiliate Program

Program pod Pobieranie. Możliwość ustawienia wielu parametrów pobieranego pliku. Użytkownik końcowy pobiera bezpłatne oprogramowanie adware zawierające funkcje wybielającą reklamy.

Terms of program promotion

Absolutny zakaz generowania wielu instalacji z jednego IP. Wszelkie instalacje przeprowadzane bezpośrednio przez wydawcę nie będą zaliczane.

Category: Download
Last update: 2021-08-18 15:45:32
Device type: Mobile devices , Android , iOS , Ipad , Iphone , Windows phone , Desktop , Mac , Windows
Countries:
Traffic type: Incent
EPC : b/d
Conversion type: Install
CR : b/d
Deeplink: No
Banners No