Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

The campaign is currently unavailable, but we have 3818 others and 15 in this category.

Check

Affiliate program Kantor360 || CPS

Rate 24,00%

Type CPS

Description of the Kantor360 || CPS Affiliate Program

kantor360.pl - wymieniaj waluty w sprawdzonych kantorach internetowych oszczędzając do 25% w porównaniu do transakcji bankowych. Najważniejszą zaletą kantorów internetowych jest oczywiście cena, czyli atrakcyjny kurs wymiany. Atrakcyjność kursu wymiany podaje się przez spread, czyli różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kupna waluty w danym miejscu. MODEL ROZLICZENIOWY: CPS - rozliczamy się za transakcje wymiany walut dokonane za pośrednictwem strony kantor360.pl Stawka CPS: 30% netto. LIVE TRACKING: NIE UWAGA! Ostateczne rozliczenie programu dokonywane jest na podstawie raportu dostarczonego przez Reklamodawcę

Terms of program promotion

There is no restrictions for your language.

Show restrictions in another language
Category: Other
Last update: 2022-08-10 19:08:24
Device type: Undefined
Countries: -
Traffic type: No Incent
EPC : b/d
Conversion type: Undefined
CR : b/d
Deeplink: No
Banners No

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE