Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

The campaign is currently unavailable, but we have 4373 others and 28 in this category.

Check

Affiliate program Lendi - kredyt hipoteczny || CPS%

Rate 0,32%

Type CPS

Description of the Lendi - kredyt hipoteczny || CPS% Affiliate Program

Lendi.pl: najszybszy sposób na najtańszy kredyt, precyzyjne wyliczenie zdolności kredytowej, porównanie wszystkich aktualnych ofert kredytowych, pomoc wykwalifikowanego eksperta. MODEL ROZLICZENIOWY: CPS -Wynagrodzenie naliczane jest od wartości wypłaconego kredytu. Czas ważności leada 9 miesięcy. Stawka CPS: 0,4% od kwoty udzielonego kredytu OGRANICZENIA: - zakaz wypełniania wniosków o pożyczkę w imieniu klienta. LIVE TRACKING: NIE UWAGA! Ostateczne rozliczenie programu dokonywane jest na podstawie raportu dostarczonego przez Reklamodawcę

Terms of program promotion

There is no restrictions for your language.

Show restrictions in another language
Category: Other
Last update: 2022-11-28 19:09:19
Device type:
Countries: -
Traffic type: No Incent
EPC : b/d
Conversion type: Undefined
CR : b/d
Deeplink: No
Banners Yes

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE