Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

The campaign is currently unavailable, but we have 3818 others and 15 in this category.

Check

Affiliate program Provident - krótki wniosek || CPS/CPS2

Rate $14.32 - 22.25

Type CPA

Description of the Provident - krótki wniosek || CPS/CPS2 Affiliate Program

Provident Polska SA – instytucja finansowa oferująca pożyczki, będąca częścią międzynarodowej grupy International Personal Finance. WYMOGI: - ukończone 18 lat, - posiadanie polskiego obywatelstwa, - posiadanie stałego zameldowania, - posiadanie stałego źródła dochodu KWOTA POŻYCZKI: 300 - 15000 zł CZAS SPŁATY POŻYCZKI: 3 - 36 M-CY MODEL ROZLICZENIOWY: CPS+CPS2 CPS1 - prowizja jest przyznana za udzieloną pożyczkę online nowemu klientowi. Stawka CPS: 129 zł netto CPS2 - prowizja jest przyznana za udzieloną pożyczkę online udzieloną powracającemu klientowi. Stawka CPS: 83 zł netto OGRANICZENIA: - zakaz działań AdWords LIVE TRACKING: NIE UWAGA! Ostateczne rozliczenie programu dokonywane jest na podstawie raportu dostarczonego przez Reklamodawcę

Terms of program promotion

There is no restrictions for your language.

Show restrictions in another language
Category: Other
Last update: 2022-08-10 19:08:24
Device type: Undefined
Countries: -
Traffic type: No Incent
EPC : b/d
Conversion type: Undefined
CR : b/d
Deeplink: No
Banners Yes

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE