Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

The campaign is currently unavailable, but we have 5584 others and 120 in this category.

Check

Affiliate program Sohocredit.pl

Short-term, attractive offer of payday up to PLN 4,000; big commission. Commission: granting the loan.

Rate $4.21

Type CPA

Description of the Sohocredit.pl Affiliate Program

Elastyczność

Jeżeli konsument nie korzystał jeszcze z usług Filarum to limit pożyczki o jaki można się starać za pierwszym razem wynosi 1000 zł.

Określamy możliwości konsumenta do zaciągania pożyczki sprawdzając historię zadłużeń w bazach danych Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., BIGInfomonitor S.A. oraz ERIF BIG S.A. w tym również historię w naszej firmie, jeśli taka powstałą.

Zawsze spełniamy nasze obietnice i przedstawiamy naszą propozycję usług w sposób uczciwy i zgodnie z zasadami – nigdy nie przekazujemy informacji wprowadzających w błąd.

Przejrzystość

Poza wymogami statusowymi, zgodnie z naszym regulaminem zawsze będziemy pokazywać ostateczny koszt spłat w sposób jasny i otwarty przed złożeniem przez konsumenta wniosku o pożyczkę w naszej firmie.

Ostateczna kalkulacja zawiera wszelkie koszty bez dodatkowych ukrytych opłat lub niespodziewanych klauzul. Równie przejrzyście wyjaśniamy ewentualne koszty oraz konsekwencje opóźnionych spłat czy całkowitego braku zwrotu pożyczki.

Nigdy nie zmienimy oprocentowania pożyczki czy innych opłat w okresie trwania pożyczki.

Selekcja

Korzystamy z danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Długów, BIGInfomonitor oraz ERIF, a także ze wszelkich dozwolonych danych dostępnych na rynku, żeby chronić naszą firmę przed ewentualnymi nieuczciwościami ze strony nierzetelnych klientów. Dostępne informacje pozwalają nam również na podejmowanie możliwie zasadnych decyzji już na etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę.

Informacje te dotyczą zarówno dochodów konsumenta jak i jego ogólnej sytuacji finansowej.

W przypadku odmowy udzielenia pożyczki staramy się dokładnie uzasadniać podjętą decyzję.

Każdy następny wniosek rozpatrywany jest indywidualnie w oparciu o zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji finansowej konsumenta ubiegającego się o pożyczkę.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy udzielenia pożyczki nawet jeżeli poprzednie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Terminowość

Zawsze zachęcamy do spłaty pożyczki w terminie wybranym przez pożyczkobiorcę.

Nie stosujemy żadnych dodatkowych opłat ani zwrotów za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Przypominamy pożyczkobiorcom o zaciągniętym zobowiązaniu, o kwocie spłaty i dacie końcowej w czasie zbliżonym do końcowego terminu spłaty pożyczki, a także po tym terminie, poprzez wysyłanie wiadomości sms oraz drogą elektroniczną poprzez e-mail.

Rzetelność

Ostrzegamy jak poważną sprawą jest zaciąganie zobowiązań pożyczkowych i wyjaśniamy konsekwencje opóźniania spłat lub całkowitego uchylania się od zwrotu pożyczki.

Jeżeli sytuacja życiowa pożyczkobiorcy zmieni się na gorsze wystarczy poinformować nas o tym poprzez wysłanie e-maila lub telefonicznie, co będzie skutkowało wsparciem z naszej strony oraz znalezieniem korzystnego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Rapid Finance Polska Sp. z o.o. współpracuje tylko z doświadczonym i profesjonalnymi komornikami których zadaniem jest osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia dla obu stron.

Przedłużamy termin spłaty pożyczki tylko w wypadku, gdy pożyczkobiorca uiści opłatę na przedłużenie. Wysokość kosztów przedłużenia pożyczki zawsze jest widoczna na stronie internetowej. Okres spłaty pożyczki przedłużymy tylko na wniosek pożyczkobiorcy według opisanych w regulaminie zasad.

Reakcja

Można z nami się skontaktować telefonicznie w godzinach pracy, określonych na stronie, poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną lub pocztę tradycyjną (listownie).

Zareagujemy satysfakcjonująco na każdą sprawę czy wnoszoną skargę.

Postaramy się rozpatrzyć każde zażalenie w ciągu 48 godzin.

Jeżeli dany problem jest bardziej złożony i wymaga od nas dodatkowego czasu na rozpatrzenie, wyjaśnimy przyczynę zwłoki i poinformujemy o czasie ponownego kontaktu.

Jeżeli nasza reakcja nie jest satysfakcjonująca, można odwołać się od decyzji na piśmie wyjaśniając swoje zastrzeżenia i podając wszelkie nowe informacje przydatne do kolejnego rozpatrzenia sprawy.

Terms of program promotion

Ograniczenia:

  • bezpośrednie linki z Google Adwords - zabronione
  • Google Adwords brand bidding - zabronione
  • wypełnianie wniosków w imieniu klienta - zabronione

Category: Business , Loans , Short term loans
Last update: 2020-04-03 13:21:07
Device type: Mobile devices , Android , Windows , iOS , Desktop , Mac , Windows , Linux , Tablet , iOS
Countries:
Traffic type: No Incent
EPC : 0.41 PLN
Conversion type: Application confirm
CR : 2.89 %
Deeplink: No
Banners No

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE