Łączenie ze Skype... naciśnij przycisk Otwórz Skype. (Connecting to Skype... press the Launch Application button.)