Допомогаємо Україні разом. Ми об'єднуємо підприємства з діджитал галузі заради спільної мети. Клікни та дізнайся як долучитися до акції.
РЕКЛАМОДАВЕЦЬ. Хтось з MyLead пропонує тобі співпрацю за гроші? Це може бути шахрайство! Клікни та перевір.

В даний час кампанія недоступна, але у нас є 4910 інших і 72 в тій категорії, де ти шукаєш.

Подивитись

Партнерська програма [UA] Money4you || CPS

Ставка $10.54

Опис партнерської програми: [UA] Money4you || CPS

Money4you - інноваційний сервіс онлайн кредитування для усіх жителів України. Переваги: можливість отримання позик з заборгованістю перед іншими компаніями; безлімітна безкоштовна пролонгація - перенесення терміну погашення позик; гнучка сума позики - замість відмови або стандартного схвалення, сервіс пропонує підвищену або компромісну суму позики; максимально-високий рівень схвалення позик; постійні знижки та акції, програма лояльності для постійних клієнтів; видача кредитів цілодобово - 24/7/365. _____________________________ Вимоги: вік від 18 років; громадянство України; власна банківська платіжна картка будь-якого українського банку; є активний номер мобільного телефону. ГЕО: Україна (крiм АРК та зони АТО). _____________________________ Сума кредиту: 500 - 7 000 грн. Час повернення: 2 - 30 днів. _____________________________ Модель розрахунку: CPS - за перший виданий кредит онлайн Cookie - 30 днiв _____________________________ Обмеження: Для цього оффера заборонені мотивований, дорвейний трафік, контекстна реклама по бренду, Clickunder / Popunder, брокерський трафік, SMS / PushAds. Афіліати, що використовують їх, будуть забанені. Заборонено використовувати власні "Акційні креативи" неузгоджені рекламодавцем. За мотивований трафік і фрод - скасування конверсій з моменту виявлення і бан! Фрод - це пул кредитів, які відповідають сукупності таких ознак: Мінімальна сума кредиту (до 1к грн) Термін фактичного користування - пара днів (у багатьох випадках - кілька годин). Також Money4You стежить за дефолтом (невиконанням клієнтом своїх обов’язків стосовно договору) і при перевищенні дефолту по трафіку від конкретного вебмайстра більше 40%, будуть відключати його від офферу і анулювати оплату дефолтних конверсій. Завантажити промо-матеріали можна ТУТ. Список мінус-слів доступний ТУТ. Афіліати, що використовують їх, за першим разом отримають попередження, за другим скасування конверсій, при третьому такому випадку будуть забанені. Критерії валідності ліда: не оплачуються тестові замовлення вебмайстрів. _____________________________ LIVE TRACKING: ТАК УВАГА! Остаточне врегулювання розрахунку здійснюється на підставі звіту, наданого Рекламодавцем EN Money4you is an innovative online lending service for all residents of Ukraine. Benefits: the possibility of obtaining loans with debts to other companies; unlimited free prolongation - postponement of loans; flexible loan amount - instead of refusal or standard approval, the service offers an increased or compromise loan amount; the highest level of loan approval; regular discounts and promotions, loyalty program for regular customers; issuance of loans around the clock - 24/7/365. _____________________________ Requirements: age from 18 years; the citizenship of Ukraine; own bank payment card of any Ukrainian bank; an active mobile phone number. GEO: Ukraine (except ARC and ATO zones). _____________________________ Loan amount: 500 - 7,000 UAH Return time: 2 - 30 days _____________________________ Calculation model: CPS - for the first loan issued online Cookie - 30 days _____________________________ Limitation: Motivated, doorway traffic, contextual advertising by brand, Clickunder / Popunder, broker traffic, SMS / PushAds are prohibited for this offer. Affiliates who use them will be banned. It is forbidden to use your own "Promotional Creatives" not approved by the advertiser. For motivated traffic and fraud - cancellation of conversions from the moment of detection and ban! Fraud is a pool of credits that match all of the following: The minimum loan amount (up to 1k UAH) Term of actual use - a couple of days (in many cases - several hours). Money4You also monitors defaults (client's failure to fulfill its obligations under the contract) and if the default on traffic from a particular webmaster exceeds 40%, it will disconnect it from the offer and cancel the payment of default conversions. You can download promotional materials HERE. The list of negative keywords is available HERE. Affiliates who use them will receive a warning the first time, a cancellation of conversions the second time, and will be banned the third time. Lead validity criteria: webmaster test orders are not paid. _____________________________ LIVE TRACKING: YES WARNING! The final settlement of the calculation is made on the basis of a report provided by the Advertiser

Умови просування програми

Немає обмежень для твоєї мови.

Покажи обмеження в іншій мові
Категорія: Інша
Останнє оновлення: 2023-03-26 07:09:16
Тип пристрою:
Країни: -
Тип трафіку: Заборонений мотивований трафік
EPC : b/d
Тип конверсії: Невизначений
CR : b/d
Deeplink: Ні
Банери Так

Використовуючи MyLead, ти погоджуєшся на використання cookie-файлів і кращу адаптацію контенту до твого типу поведінки на сторінці. Читати про cookie-файли. Читай прo GDPR . ЗАКРИТИ