Заедно помагаме на Украйна. Ние свързваме компании от дигиталната сфера за обща цел. Кликнете и научете как да се присъедините към кампанията.
РЕКЛАМОДАТЕЛИ. Някой от MyLead Ви предлага сътрудничество въз основа на плащане? Това може да е измама! Кликнете и научете повече.

Политика за поверителност

Приложение №1 към Правилника - Политика за защита на поверителността на потребителя на уебсайта MyLead.global

Настоящата Политика за поверителност се явява като обезпечение на сигурността на всеки потребител на уебсайта www.mylead.global Използването на нашия уебсайт е еквивалентно на приемането на условията на Политиката за поверителност.

1. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ

 • Администраторът на личните данни на Потребителите, които са физически лица, по смисъла на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, е Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Дружество с ограничена отговорност] със седалище в гр. Познан, Полша, с адрес: ул.Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, ДДС номер 9950226290, номер REGON 302522905, вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър, управляван от Районен съд Познан - Нове Място и Вилда в Познан, Отдел IX Търговски, под номер KRS 0000474759, наричано по-нататък MyLead или Администратор.
 • Целта на Политиката за поверителност е да определи действията, предприемани от Администратора в областта на личните данни, събирани чрез уебсайта www.mylead.global, мобилното приложение и свързаните с тях услуги и инструменти, използвани от Потребителите за извършване на дейности като регистрация в Уебсайта и извършване на редица други, свързани с по-горните дейности. Всички тези дейности подлежат на съответните закови разпоредби, които се прилагат за защита на данните. Защитата на данните се извършва в съответствие с изискванията на общото приложимото законодателство и тяхното съхранение се извършва на защитени сървъри.
 • Потребителят, който използва Уебсайта, потвърждава, че е прочел разпоредбите на настоящата Политика за поверителност и Правилника на Уебсайта Mylead.global и разбира тяхното съдържание, както и дава съгласие за използването на личните му данни в съответствие с Правилника на Уебсайта и настоящата Политика за поверителност.

СЪБИРАНЕ, ПРИВЛИЧАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

 • От Потребителите, които създават акаунт на Уебсайта, може да се изисква да предоставят конкретна информация, като имейл адрес и парола. Потребителите имат възможност да създадат профил, който ще съдържа данни като местоположение, име и фамилия, телефонен номер, paypal адрес, име на банка, номер на банкова сметка и размер на тениска. Създадените профили позволяват извършване на плащания по банкова сметка или paypal, получаване на маркетингова информация, търговски оферти, промоционални кодове по електронна поща или sms, както и получаване на фирмени джаджи на адрес по местоживеене.
 • Като част от уебсайта Mylead.global, Администраторът може да съхранява информация, напр. лични данни и данни за контакт, необходими за създаване на потребителски профил и извършване на плащания.
 • Като част от Уебсайта, Администраторът може да събира лични данни на Потребителите, които се свързват с отдела за обслужване на Потребители, които са необходими за изпълнение на заявката на Потребителя и контакт с него в случай на необходимост. Контактът ще бъде възможен и чрез използване на данни, въведени за тази цел в Потребителския Акаунт.
 • Операторът има право автоматично да привлича и регистрира данни, предавани на сървъра чрез интернет браузъри или устройства на Потребители, например IP адрес, параметри на софтуера и хардуера, преглеждани страници, идентификационен номер на мобилното устройство, информация за използване на приложение и други данни касаещи устройства и използване на системи. Събирането на по-горната информация ще настъпва при използване на интернет страницата или мобилно приложение на Уебсайта или услуги на външни субекти.
 • Администраторът има възможност да обработва данни за контакт като имейл адрес, телефонен номер и номер на чат-програма, за да информира потребителя за извършваните дейности, промоции и за активиране на акаунта. Потребителят имат право да избере на кои от изброените данни за контакт иска да получава информация. (E-mail: Бан на потребителя, Отхвърляне на плащане, Промяна на статуса на плащане, Изпращане на промоционален код, Трансфер на средства от потребител, Трансфер на средства към потребител, Бан върху локер, Бан върху локер със средства, Бан върху конфигурация, Бан върху конфигурация със средства, Бан върху конфигурация IVR, Бан върху конфигурация IVR със средства, Приемане за присъединяване към програма, Приемане на всички заявки за присъединяване към програма, Бан за конфигурация на sms чат, Бан за конфигурация на sms чат със средства, Бан на универсална конфигурация, Отхвърляне на префикс sms чат, Приемане на страница на потребител, Отхвърляне на страница на потребител; SMS: Известие от Администрация, Промяна на статуса на плащането, Известие за лийд, Изпращане на промоционален код; чат-програма: Промяна на статуса на плащане).

IP АДРЕС, ФАЙЛОВЕ COOKIES И ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА

 • Администраторът има право да събира данни в рамките на Уебсайта чрез такива технологии като файлове cookies, проследяващи пиксели и обекти, споделяни локално (напр. в браузър или на устройство). Бисквитките („cookies“) представляват неголеми текстови файлове, които съхраняват данни локално на компютър, мобилен телефон или друго устройство на Потребителя. Пикселите са неголеми изображения, които са част от кода на уебсайта, които позволяват на друг сървър, наред с други, измерване на посещенията на страницата и често се използват заедно с файлове cookies. Кодът на страницата проследява дали и кога (и на коя страница) е бил зареден пикселът, като предоставя информация, че Потребителят е прегледал част или цялата страница.
 • Чрез използването на файлове cookies, сървърът на интернет страницата може да съхранява информация, напр. за предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които се възпроизвеждат при следващото посещение. С други думи, файловете cookies се използват, наред с други, за да осигурят удобна употреба на Уебсайта, така че да е възможно напр. използването на Уебсайта, без необходимост от повторно влизане. В рамките на Уебсайта, Операторът събира, както „постоянни“, така и „сесийни“ бисквитки. „Постоянните“ бисквитки се съхраняват на компютъра на Потребителя за по-дълго време, докато „сесийните“ бисквитки се изтриват автоматично след затваряне на прозореца на браузъра.
 • Администраторът може да позволи на външни субекти, като доставчици на реклами или аналитични решения, да събират информация, използвайки по-горните технологии, директно на интернет страниците или в мобилното приложение на Уебсайта. Данните, събрани по този начин, подлежат на разпоредбите на политиките за поверителност, приети от тези субекти.
 • Предимства на cookies файлове:
  • Събраните данни служат за моноторинг и проверка как потребителите използват нашите уебсайтове за подобряване на функционирането на уебсайта, осигурявайки по-ефективна и безпроблемна навигация. Извършваме моноторинг на информацията за потребителите с помощта на инструмента Google Analitics, който регистрира поведението на потребителите в сайта.
  • Cookies файловете идентифицират потребителя, което позволява да се приспособи съдържанието на уебсайта, който той използва, към неговите нужди. Запаметяването на неговите предпочитания позволява адаптиране на насочваните към него реклами. Използваме cookies файлове, за да гарантираме най-висок стандарт на удобство на нашия уебсайт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

 • Администраторът има право да използва събраните и съхранявани данни на Уебсайта за следните цели:
  • предоставяне на обслужване на Потребител, включително създаване и управление на акаунти на Потребител, решаване на технически проблеми и предоставяне на функции;
  • адаптиране на офертата и опита на Потребителя, включително реклами на Уебсайта или реклами на услуги на външни субекти;
  • моноторинг на активността на всички и конкретни Потребители, напр. управление на трафика на Уебсайта;
  • свързване с Потребители, включително за цели, свързани с предоставянето на услуги, обслужване на Потребител с разрешени маркетингови дейности чрез налични комуникационни канали, по-специално имейл и телефон;
  • провеждане на изследвания и анализи за подобряване на работата на достъпните услуги;
  • налагане на спазването на Правилника на Уебсайта, включително борба с измами и злоупотреби;
 • Администраторът има право да съхранява събраните и проследявани данни на Уебсайта само в рамките на изпълнение на гореспоменатите бизнес цели.

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

 • Администраторът не разкрива събраните лични данни на Потребителите на несвързани лица, без съгласието на заинтересованите Потребители, освен, ако не настъпят следните обстоятелства:
  • Операторът може да използва подкрепата на външни субекти, за да предоставя споделяните от него услуги, където тези субекти не са упълномощени независимо да използват лични данни, обработвани от името на Уебсайта, и техните действия подлежат на разпоредбите на настоящата Политика за поверителност.
  • Администраторът си запазва правото да споделя данни с публични органи, подкрепящи Уебсайта в борбата с измами и злоупотреби на Уебсайта при провеждане на производства за възможни нарушения на закона или в борба с други евентуални нарушения на Правилника на Уебсайта в съответствие със законовите изисквания.
 • Като част от приетата Политика за поверителност, Администраторът се задължава да не дава под наем или да не продава личните данни на Потребителите. В случай на преструктуриране или продажба на бизнеса или част от него и прехвърлянето на цялото имущество или значителна част от него на нов собственик, личните данни на Потребителите могат да бъдат прехвърлени на купувача, за да се гарантира продължаването на предоставянето на услугата в рамките на Уебсайта.
 • Администраторът може да споделя анонимни данни (тоест данни, които не идентифицират конкретни Потребители) на външни доставчици на услуги, надеждни партньори или на изследователски агенции с цел по-добро разпознаване на привлекателността на рекламите и услугите за Потребителите, подобряване на цялостното качество и ефективност на услугите, предоставяни от Уебсайта или изброените субекти или участие в научни изследвания, които носят широка социална полза.

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Потребителите, които са създали Акаунт, имат право да преглеждат, редактират и изтриват въведените от тях данни. Потребителят гарантира, че предоставените или публикувани от него данни на Уебсайта са верни.
 • Потребителят в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на личните данни и за свободното движение на данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (общ регламент за защита на данните), тоест ОРЗД, има право да изтрие по свое искане личните данни от базата данни на Уебсайта и да прекрати по-нататъшното обработване на личните данни от Уебсайта.
 • Потребителите имат възможност да премахнат личните си данни от Уебсайта чрез настройките на профила, достъпни на адрес: https://mylead.global/panel/profile и в раздела „Изтриване на акаунт“. Това решение необратимо изтрива акаунта и личните данни на Потребителя в Уебсайта.
 • Някои външни субекти, работещи в рамките на Уебсайта, напр. Google Ads, позволяват на Потребителите да оттеглят съгласието си за събиране и използване на данни за целите на реклами, основаващи се на активността на Потребителя. Повече информация на тази тема и възможност за избор, може да намерите на страницата http://www.youronlinechoices.com или http://www.networkadvertising.org.
  • Повечето известни настолни и мобилни браузъри (напр. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) предоставят възможност за ограничаване или блокиране на използването на „cookies“ файлове в системата на Потребителя. Трябва да се отбележи обаче, че деактивирането на „cookies“ файлове в уеб браузър по отношение на домейни от първа категория (посетени интернет страници) и други домейни (компании от други уебсайтове, които не са директно посещавани) може в някои случаи да ограничи функционалността на страниците.

БЕЗОПАСНОСТ

 • Всички данни, събирани от Администратора, са защитени като се използват рационални технически и организационни мерки, както и процедури за сигурност, за да се защитят от достъпа на неоторизирани лица или неправомерното им използване. Субектите, свързани с Уебсайта, надеждни партньори и външни доставчици на услуги, са задължени да управляват данните в съответствие с изискванията за сигурност и защита на поверителността, приети от Оператора.

Можете да управлявате своето съгласие за обработка на cookies файлове, като кликнете тук.

Използвайки MyLead, Вие се съгласявате с използването на файловете cookies и по-добрo съответствие на съдържанието с Вашето поведение. Прочетете за cookies файловете. Прочетете за ОРЗД . ЗАТВОРИ