Заедно помагаме на Украйна. Ние свързваме компании от дигиталната сфера за обща цел. Кликнете и научете как да се присъедините към кампанията.
РЕКЛАМОДАТЕЛИ. Някой от MyLead Ви предлага сътрудничество въз основа на плащане? Това може да е измама! Кликнете и научете повече.

RODO

Уважаеми партньори,

Във връзка с промяната в разпоредбите за защита на личните данни, по-долу Ви предоставяме информация за това как MyLead обработва Вашите лични данни във връзка с участие в Партньорската програма и какви права имате във връзка с това.

Кой е администраторът на Вашите лични данни?

Администраторът, тоест субектът, който взема решение за способа на използването на Вашите лични данни, е Lead Investments Sp. z o.o. (по-нататък „MyLead“) със седалище в Познан, Полша, с адрес: Juliusza Słowackiego 57B.

Към кого може да се свържете, за да получите повече информация относно обработката на Вашите лични данни от платформата MyLead?

Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни от MyLead, можете да се свържете с нас, като ни пишете на имейл адреса [email protected].

От кого получихме Вашите лични данни?

Получихме Вашите лични данни директно от Вас при създаване на акаунт в MyLead.global, както и по-късно при попълване на потребителския профил.

С каква цел и на каква основа MyLead обработва личните Ви данни?

Имаме право да обработваме Вашите лични данни, тъй като това е необходимо да изпълним договора, сключен между нас или да упражним законните си интереси, за целите на:

 • да Ви позволим да използвате предоставените услуги по електронен път, включително да Ви предоставим възможност да се възползвате напълно от партньорската програма MyLead;
 • възможност да създадете и управлявате акаунта си и мониторинг на статистиките си в Партньорската програма и тяхната история;
 • възможност за осъществяване и реализиране на плащания в рамките на партньорската програма MyLead;
 • разглеждане и обработване на подадени от Вас оплаквания относно услуги, предоставяни в рамките на Партньорската програма MyLead;
 • обработка на запитвания и заявки, които насочвате към нас;
 • да се свържем с Вас, по-специално за цели, свързани с предоставянето на услуги;
 • прекратяване на договора за предоставяне на електронни услуги, включително заявки за закриване на акаунта.

Законът изисква от нас да обработваме Вашите данни за данъчни и счетоводни цели.

Можем също така да обработваме вашите лични данни въз основа на легитимен интерес за целите на:

 • да анализираме и управляваме Вашата дейност в уебсайтовете на Партньорската програма MyLead, за да приспособим услугите и съдържанието към Вашите индивидуални предпочитания;
 • организация на кинкурси, в които можете да участвате;
 • извършване на технически дейности и решаване на технически проблеми, свързани с администрирането на сървърите MyLead;
 • провеждане на маркетингови дейности на собствените услуги;
 • провеждане на съдебни, арбитражни и медиационни производства;
 • гарантиране на сигурността и целостта на услугите, които ви предоставяме по електронен път, включително предотвратяване на измами и злоупотреби и осигуряване на безопасност на трафика;
 • да се свържем с Вас, включително за цели, свързани с разрешени маркетингови дейности;
 • съхраняване на данни за архивни цели и осигуряване на отчетност (за спазването от нас на законовите задължения).

MyLead има право да обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие за цел:

 • организация на конкурси, в които можете да участвате;
 • запазване на данни във файлове cookies;
 • събиране на данни от уебсайтове и мобилни приложения;

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по същия опростен и бърз начин, както сте го дали.

Трябва ли да предоставите на MyLead.global личните си данни?

Предоставянето на Вашите лични данни (по отношение на имейл адреса във формуляра) е изискване, установено от MyLead като условие за сключване на договора с Партньора.

Ако не предоставите лични данни, които MyLead е посочил за необходими, договорът с Вас няма да бъде сключен и в резултат на това няма да можете да използвате Партньорската програма MyLead.

Ако това се изисква от закона, може да изискаме предоставяне на други необходими данни, например поради счетоводни или данъчни причини. Във всички останали аспекти, предоставянето на Вашите данни е доброволно.

Какви права Ви дава сътрудничество с MyLead?

Уверяваме Ви, че ще изпълним всички Ваши права: правото на достъп до лични данни, поправка, изтриване и ограничаване на обработването им, право на прехвърляне на данни, право на неподлагане на автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране. както и право на възражение срещу обработването на Вашите данни.

Можете да упражнявате тези разрешения, когато:

 • по отношение на искане за коригиране на данни: когато забележите, че Вашите данни са неправилни или непълни;
 • по отношение на искането за изтриване на данни: Вашите данни вече няма да са необходими за целите, за които са били събрани от MyLead; оттегляне на съгласието Ви за обработка на данните; предварително възразяване срещу обработката на Вашите данни; Вашите данни се обработват незаконно; данните трябва да бъдат изтрити, за да се спази задължението, произтичащо от разпоредбата на закона; или данните са събрани във връзка с предоставянето на електронни услуги, предлагани на дете.
 • по отношение на искане за ограничаване на обработката на данни: забележите, че Вашите данни са неправилни - за период, който позволява на MyLead да провери верността на Вашите данни; Вашите данни са обработени незаконно, но няма да искате те да бъдат изтрити; Вашите данни вече не са необходими на MyLead, но са Ви нуждни да защитите или предявите искове; или възразите срещу обработката на данни - докато не се установи дали правно обоснованите рамки от страна на MyLead надделяват над възражението;
 • във връзка с искане за прехвърляне на данни, ако обработката на Вашите данни се извършва въз основа на Вашето съгласие или договор, сключен с Вас и тази обработка се извършва автоматично.

Можете да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни със седалище във Варшава, Полша, с адрес: ул. Stawki 2, в обхвата на нашата обработка на Вашите лични данни.

В какви ситуации можете да възразите срещу обработката на Вашите данни?

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването се основава на законен интерес или за статистически цели, а възражението е обосновано от особена ситуация, в която се озовавате или личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, включително са профилирани за тази цел.

С кого MyLead споделя Вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети страни (контрагенти, куриери или хостинг платформи, които работят с MyLead), ако е необходимо да се предоставят услуги в партньорската програма MyLead. Ако изксва това закона, ние споделяме Вашите лични данни с упълномощени лица, включително със съответните съдебни органи. Ако е необходимо, можем да прехвърляме Вашите лични данни на публичните органи с цел борба с измами и злоупотреби.

Какъв е периодът на съхранение на Вашите лични данни?

MyLead съхранява Вашите лични данни за срока на договора и след неговото прекратяване, ако съществува риск от преследване на претенции във връзка с неговото изпълнение, но не по-дълго от период от 10 години от датата на прекратяването му. Задължени сме да съхраняваме лични данни, които обработваме въз основа на данъчни и счетоводни законови разпоредби за период от 5 години след края на годината, през която изтече крайният срок за плащане на данъци. Имаме право да обработваме лични данни, които обработваме за маркетингови цели само по време на срока на договора, който ни обвързва или докато не повдигнете валидно възражение.

На кои трети страни или международни организации MyLead.global прехвърля личните Ви данни?

Данните могат да бъдат прехвърлени на партньорите, описани в раздел Доверени партньори.

Как изглежда профилирането по отношение на личните данни и дали личните Ви данни се използват за автоматично вземане на решения?

Профилирането на личните данни се разбира като автоматизирана обработка на Вашите данни, която се състои в използването им за оценка на определени фактори, засягащи Вас, по-специално за анализ или прогнозиране на аспекти, свързани с Вашето икономическо положение, дстоверност, поведение и местоположение. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително въз основа на личните данни, получени от Вас няма да бъде извършено профилиране, Може да се случи, обаче да използваме данните за Вашето поведение на нашия уебсайт въз основа на записи или „топлинни карти“, които могат да включват Вашето местоположение, дата и час, имейл, устройство и IP номер, брой страници, прегледани по време на посещението и време прекарано на сайта.

Декларация

Давам съгласие за съхранение на cookies файлове на устройството си, както и за обработването им за целите, необходими за използването на уебсайта и анализ на моето поведение. Файловете cookies съдържат лична информация, вписани при използване на уебсайта. Администраторът на лични данни е Lead Investments Sp. z o.o. със седалище в Познан, Полша, а сдрес: ул. Juliusza Słowackiego 57B, 60-521. Файловете cookies могат да се използват и от надеждни партньори или да се прехвърлят на организации, които ги обработват от наше име, например рекламни агенции или подизпълнители на услуги.

Детайлна информация за личните данни можете да намерите в политиката за поверителностСъгласието за обработка на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време.

Правното основание за обработка на лични данни, съдържащи се във файловете cookies, за целите, описани по-горе, е Вашето съгласие, изразено чрез приемане на горното съобщение.

Всички потребители имат право да поискат достъп до своите данни, поправка, изтриване, ограничаване на обработката и прехвърляне на данни. Подробна информация можете да намерите вполитиката за поверителност.

Използвайки MyLead, Вие се съгласявате с използването на файловете cookies и по-добрo съответствие на съдържанието с Вашето поведение. Прочетете за cookies файловете. Прочетете за ОРЗД . ЗАТВОРИ