Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

Předpisy

Pravidla spolupráce Vydavatelů s affiliate sítí MyLead

§1 Obecná ustanovení

 • Tato nařízení definují podmínky provozu, fungování a používání portálu a affiliate programu MyLead umístěného na internetu na adrese www.mylead.global a rozsah práv a povinností Vydavatelů a Koncových uživatelů portálu. Zahrnuje také podmínky vysílání reklam Inzerenty a formy a způsoby vypořádání aktivit mezi Vydavatelem a MyLead, jakož i zákaz poskytování nelegálního obsahu, technické podmínky nezbytné pro spolupráci se systémem ICT používaným poskytovatelem služby, a reklamační řád.
 • Vlastníkem a správcem portálu je společnost Lead Investments S.R.O. se sídlem v Poznani (dále jen: Správce), Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, IČO 9950226290, REGON 302522905, zapsaná do národního Soudního rejstříku vedený u okresního soudu v Novém Městě a ve Wildě v Poznani, obchodní divize IX pod číslem rejstříku národního soudu 0000474759, počáteční kapitál 50 000 PLN, dále jen MyLead, nebo Správce.

§2 Definice

  VYDAVATEL/AFFILIANT/UŽIVATEL - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává právní způsobilost, vysílá reklamu na internetu, která splňuje podmínky stanovené v těchto Předpisy, nutné k získání statutu Vydavatele a které vyjadřují přání připojit se k affiliate programu MyLead za účelem pronájmu reklamního prostoru Inzerentům.

  ZDROJ PROVOZU - web/blog/fórum/jiné, kde Vydavatel účastnící se affiliate programu pronajímá reklamní prostor Inzerentovi - Vydavatel zveřejní odkaz odkazující na web dříve vybraného Inzerenta , který je zákazníkem affiliate sítě MyLead.

  INZERENT - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, kterým zákon přiznává právní způsobilost, je vlastníkem affiliate programu a má zájem vysílat reklamy na svůj produkt nebo službu prostřednictvím programu MyLead.

  AFFILIATE/PARTNERSKÝ PROGRAM - soubor pravidel a zásad individuálně přizpůsobených každé produktové kampani prováděné na webových stránkách Vydavatele. Affiliate subjekt (Vydavatel) obdrží od společnosti MyLead příslušné informace o podrobných podmínkách očekávané odměny za pronájem reklamního prostoru, cílených reklamních stránkách a době reklamního vysílání, které původně připravili inzerenti.

  WEBOVÁ STRÁNKA - samostatná chráněná oblast na Internetu, identifikovaná pod vlastní individuální adresou URL. Obvykle jsou vytvářeny v jazycích SGML (HTML, XML), čitelných externími uživateli webového prohlížeče.

  SÍŤ AFFILIATE PROGRAMŮ - (zkráceně Síť, Affiliate Síť nebo Portal) je spojení mezi affiliate programy Inzerentů a Vydavatelů. Platforma (rozhraní) vytvořená pro tento účel je výhradním vlastnictvím Lead Investments Sp. z o.o (polská společnost s ručením omezeným).

  WEBOVÁ SLUŽBA/REKLAMNÍ PROSTORY - sada vzájemně souvisejících webů z hlediska: obsahu, grafiky, mechanismu fungování a fungování, na nichž Vydavatel prezentuje obsah Inzerentů v grafické nebo textové podobě.

  KONCOVÝ UŽIVATEL/KLIENT - fyzická osoba, která provádí konkrétní akci dříve určenou Inzerentem (obvykle se jedná o kliknutí na danou reklamu publikovanou ve Zdroji Provozu Vydavatele, což je odkaz na webovou stránku Inzerenta, který za akci platí).

  CÍLOVÁ STRÁNKA/WEBOVÁ STRÁNKA NEBO SLUŽBA INYERENTA - web Inzerenta, který uvedl v procesu schvalování affiliate programu MyLead, oficiálně uvedeného na platformě affiliate programu jako inzerovaný web.

  TARGET LINK/AFFILIATE ODKAZ - odkaz umístěný ve zdroji provozu Vydavatele, který vede na web Inzerenta.

  PROVOZ - určuje platná kliknutí, kontakty, leady a SellLeady potvrzené a schválené Inzerentem nebo Správcem.

  FAKE PROVOZ - určuje nesprávná (nesprávně spuštěná) kliknutí, kontakty, potenciální zákazníky a prodejní reklamy, které nebyly přijaty inzerentem nebo Správcem a mohou být výsledkem porušení ustanovení nařízení.

  KLIKNUTÍ - provedení konkrétní akce spočívající ve výběru odkazu/banneru a dalších reklamních formulářů směřujících na vstupní stránku Inzerenta. Je prováděno koncovými uživateli na webu Vydavatele.

  LEAD - znamená výkon aktivity prováděné koncovým uživatelem, který navštívil cílovou stránku prostřednictvím webových stránek Vydavatele, za podmínek stanovených v partnerském programu. Lead může mimo jiné znamenat vyplnění formuláře, vyplnění dotazníku nebo jinou činnost, která není SellLeadem.

  SELLLEAD - akce prováděná koncovým uživatelem, schválená v partnerském programu, která byla odeslána na vstupní stránku Inzerenta prostřednictvím webu Vydavatele, v souladu s podmínkami, které dříve stanovil partnerský program. Na rozdíl od Leadu se SellLead týká nákupu konkrétního produktu nebo služby, na kterou byl koncový uživatel Vydavatelem nasměrován.

  SMARTLINK - konkrétní partnerský program, ve kterém je kombinováno mnoho kampaní, což umožňuje automatické přesměrování koncového uživatele, s přihlédnutím např. země, ve které se nacházejí, nebo zařízení, které používají. Z tohoto důvodu nemá Vydavatel žádný přímý vliv na typ reklam zobrazovaných v Smartlinks, ani na sazby Leadů, jejichž hodnota je uvedena na stránce Programu a je pouze orientační a nemůže být základem pro vyžádání platby v konkrétní částce.

  FRAUD - Potenciální zákazník získaný způsobem, který není v souladu s předpisy, zejména pokud:

  • Lead je zadán ručně na vstupní stránce Inzerenta;
  • údaje zadané na webových stránkách jsou nepravdivé;
  • údaje poskytnuté na webových stránkách byly zadány bez souhlasu vlastníka údajů;
  • parametry několika Leadů ukazují, že byly vygenerovány jednou osobou;
  • Leady, které lze jakýmkoliv jiným způsobem klasifikovat jako umělý provoz;
  • Leady, které Inzerent označil jako podvod;
  • Vydavatel vyzval třetí strany, aby poskytovaly údaje, a to tak, že jim nabídne odměnu nebo jakoukoliv jinou službu, která by je mohla přimět k provádění akcí v kampani, pokud Inzerent takový provoz výslovně nepovoluje;
  • pochází z falešných kliknutí;
  • pochází z neviditelných reklam;
  • Leady pocházející z botů - „non-human traffic“.

  OLD LEAD/COLD LEAD - Potenciální zákazník, který se nepřevádí na zisk Inzerenta navzdory platbě Vydavateli, například kvůli neuskutečnění nákupu na webu Inzerenta v případě modelu CPL; často jde o neaktivní zákazníky. Významný počet Cold Leadů ze všech získaných leadů může mít za následek jejich odmítnutí, odmítnutí všech leadů z dané affiliate kampaně, zablokování přístupu k partnerskému programu nebo zablokování přístupu k účtu. Cold Lead může také nastat v případě získání více leadů od jednoho zákazníka v partnerských programech, ve kterých je sdílena databáze koncových zákazníků - pak Inzerent neplatí za duplikaci. Pokaždé to závisí na podmínkách a podmínkách dané Kampaně.

  BAN - trvalé zablokování účtu Vydavatele v důsledku nedodržení ustanovení těchto předpisů. Správce si vyhrazuje právo neinformovat o jeho podrobných důvodech, pokud je to odůvodněno ochranou fungování systému detekce podvodů.

  MATERIÁLY INZERENTA - znamená jakýkoliv obsah, obrázky, videa, data nebo jakékoliv jiné materiály poskytované Inzerentem, které tvoří výhradní vlastnictví Inzerenta, svěřené společnosti MyLead za účelem poskytování reklamních služeb prostřednictvím Vydavatelů.

  PANEL VYDAVATELE (také Panel Uživatele a Domovská Stránka Uživatele) - součást Sítě Affiliate Programů, která obsahuje informace o finančních prostředcích vydělaných Vydavatelem v Affiliate Programech.

  PROVIZE - peníze generované Vydavatelem, který se účastní vybraných partnerských programů, v souladu se specifickými pravidly vypořádání v předpisech daného partnerského programu.

  MINIMÁLNÍ VÝPLATA PROVIZE - minimální částka provize, kterou musí Vydavatel dosáhnout, aby obdržel platbu nashromážděných prostředků.

  PROVIZE K VÝBĚRU - generovaná odměna Vydavatele, kterou Inzerent schválil a za kterou zaplatil.

  PRODUKTY NEBO NÁSTROJE - možnosti a řešení, která jsou Vydavatelům k dispozici po přihlášení k účtu Vydavatele.

  TRACKING SYSTÉM - IT systém, který monitoruje a podrobně analyzuje reklamní kampaně prováděné Vydavatelem. Umožňuje Vám zaregistrovat počet kliknutí koncových uživatelů na reklamy a jejich prodeje a konkrétní akce. Tento systém umožňuje otestovat účinnost jednotlivých reklamních médií (soubory XML, widgety, odkazy partnerů, bannery) a má nástroje, které umožňují detekovat a bojovat proti všem druhům nezákonných činností a ustanovení těchto předpisů, včetně Etického Kodexu Vydavatele.

  ETICKÝ KODEX VYDAVATELE - příloha číslo 1 těchto předpisů, která stanoví etická pravidla propagace inzerentů Vydavateli; je nedílnou součástí nařízení.

  BRAND BIDDING - propagační aktivity prováděné Vydavatelem, zaměřené na propagaci prostřednictvím internetových vyhledávačů pomocí klíčových slov obsahujících název/názvy Inzerenta; někteří Inzerenti takový způsob propagace nepovolují.

  V rámci Partnerských programů nabízených v síti MyLead budou mimo jiné použity následující modely odměn za pronájem reklamního prostoru:

  CPA (cost per action) - model fakturace, ve kterém Vydavatel obdrží odměnu za provedení konkrétní akce v pronajatém reklamním prostoru. Mezi tyto typy programů patří například:

  • nabídky, ve kterých si koncový uživatel musí zakoupit produkt nebo službu (např. kampaně VOD);
  • investiční nabídky vyžadující vklad (často také aktivní investice);
  • nabídky her, ve kterých hráč musí provést další akci, např. strávit určitou dobu ve hře nebo dosáhnout určité úrovně.

  CPL (cost per lead) - model fakturace, ve kterém Vydavatel obdrží odměnu za údaje zákazníka (např. za registraci nebo za potvrzení zájmu o produkt nebo službu v rozhovoru s call centrem Inzerenta). Model CPL zahrnuje mimo jiné:

  • předkládat e-mailové nabídky - programy, ve kterých se musí koncový uživatel zaregistrovat (Single Opt-In - SOI), nebo navíc po registraci musí potvrdit e-mailovou adresu (Double Opt-In - DOI), ze které se zaregistroval;
  • nabídky s potvrzeným zájmem - programy, ve kterých je Koncový uživatel kontaktován call centrem a během konverzace Koncový uživatel deklaroval ochotu produkt nebo službu využívat;

  CPS (cost per sale) - model fakturace používaný v kampaních online obchodů (e-commerce) s širokou škálou produktů. Hlavním rozdílem mezi kampaněmi CPA a CPS je skutečnost, že v modelu CPS je akcí prováděnou koncovým zákazníkem prodej/nákup, zatímco v modelu CPA mohou být akce různého druhu, například ponechání údajů o kreditní kartě;

  COD (cost on delivery) - model fakturace, ve kterém koncový uživatel zakoupí produkt a call centrum Inzerenta navíc požádá o potvrzení jejich ochoty, a přesvědčí je, aby si koupili další produkty;

  PPI (pay per install) - model, ve kterém se uděluje provize za instalaci programu nebo aplikace. V MyLead existují dva typy PPI:

  Direct PPI - nabídky účtované za instalaci programu, hry nebo aplikace. Vyznačuje se jasně definovanou sazbou;

  PPI Bundle - uděluje se provize za instalaci dalších nabídek navržených v procesu instalace většího programu (jako u populárních pomocníků při stahování). Sazba v PPI Bundle závisí na mnoha faktorech, jako je země a zařízení koncového uživatele a také počet a typ nainstalovaných dalších programů;

  IVR (interactive voice response) - telekomunikační systém, který umožňuje telefonní zákaznický servis. Tento model spočívá v propojení koncového uživatele pomocí vlastního mobilního zařízení s externí společností call centra, se kterou uskuteční placené volání. V tomto modelu je odměna Vydavatele za nájemné založena na provizi za takovou výzvu. V MyLead, jako součást modelu IVR, lze vydělat peníze z sociálních a ezoterických témat. V rámci propagace tohoto modelu Vydavatel obdrží přidělené číslo pobočky, které definuje přiřazení provize k jejich účtu v MyLead;

  SMS Premium/SMS MO - model založený na fakturaci za každou prémiovou SMS odeslanou koncovým uživatelům. V praxi to vypadá tak, že koncový uživatel, aby získal přístup ke konkrétnímu obsahu, musí zaslat SMS na zadané číslo, na které bude zaslán ověřovací kód v odpovědi, který musí být zadán ve formuláři na web Inzerenta;

  SUBSKRIPCE SMS/SMS MT/PIN Submit - model, ve kterém se získává provize za pronájem reklamního prostoru pro zákazníky, kteří se přihlásili k odběru programu Inzerenta. Koncový uživatel bude v rámci předplatného dostávat opakující se textové zprávy a bude muset za každou z nich platit a Vydavatel za to obdrží provizi.

  §3 Pravidla fungování portálu

  • Vydavatel se prostřednictvím Sítě Affiliate Programu účastní partnerských programů za cílem propagace Inzerentů v jejich reklamním prostoru, který je pronajímán Inzerentům. Když Třetí Strany, Koncoví Uživatelé, Zdroje Provozu Vydavatelů kliknou na reklamu, bude to mít za následek transakci na webových stránkách Inzerenta, podrobně specifikovaných v partnerském programu Inzerenta. Partner bude odměněn za propagaci prostoru, který úspěšně vedl k transakci.
  • Výše odměny je podrobně specifikována v individuálních podmínkách každého partnerského programu. Je možné zaplatit za kombinaci modelů jako CPA, CPL, CPS, COD, PPI, Direct PPI, PPI Bundle, IVR, SMS MO, SMS MT. Správce a Inzerent si vyhrazují právo na změnu pravidel a sazeb platných v daném Programu, také během Partnerského programu, a také na ukončení Programu, při čem se informace o ukončení Programu na Portálu objeví. Změna sazeb může být diktována zejména zajištěním kvalitního provozu (pozitivní změna) nebo špatné kvality (negativní změna), jakož i změnou směnného kurzu měny.
  • Technickou podmínkou nezbytnou pro správnou registraci a používání portálu a partnerského programu MyLead je mít individuální e-mailovou adresu a telefonní číslo, které je třeba poskytnout Administrátorovi během procesu registrace k ověření účtu, a webový prohlížeč v jedne z následujících verzí: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0 nebo vyšší nebo jiné kompatibilní webové prohlížeče.
  • Podmínkou pro registraci a účast v Síti Affiliate Programů je také bankovní účet, účet na platformě PayPal nebo jiné online peněženky a online platební systémy, jak je popsáno v §7, část 4, na které bude platba zaslána Správcem .
  • Registrace v Síti Affiliate Programů probíhá vyplněním elektronického formuláře dostupného na webových stránkách Sítě www.mylead.global během registrace Uživatele na Portálu a affiliate programu musí Uživatel (Vydavatel) souhlasit s používáním elektronických komunikačních prostředků za účelem poskytování služeb nabízených Portálem - je to podmínkou registrace. Komunikace s Vydavatelem bude probíhat elektronicky, zatímco oznámení zveřejněná MyLead v rozhraní se považují za přijatá v době jejich zveřejnění, zatímco oznámení zaslaná e-mailem se považují za doručená v okamžiku odeslání na e-mailovou adresu uvedenou Vydavatelem během registrace. Registrace může také probíhat pomocí údajů na účtu Google nebo Facebook.
  • Registrace na portálu a v Affiliate Programu znamená přijetí předpisů a podmínek konkrétního Affiliate Programu.
  • Registrace na Portálu a v Affiliate Programu znamená souhlas se zpracováním osobních údajů. Způsob a rozsah zpracování osobních údajů je uveden v zásadách ochrany osobních údajů.
  • Registrace Vydavatele v Síti Affiliate Partnerů znamená uzavření dohody mezi společností MyLead a Vydavatelem a zacházení s Vydavatelem jako s úplným účastníkem kampaní prováděných pro Inzerenty (pronájem reklamního prostoru), registrovaných na platformě partnerských programů sítě MyLead. Údaje poskytnuté Vydavatelem během procesu registrace musí být úplné a skutečné.
  • Registrace Vydavatele v affiliate programu se rovná prohlášení Vydavatele o plné právní způsobilosti.
  • Registrace umožňuje přístup k účtu Vydavatele a po přihlášení je Vydavatel oprávněn aktualizovat a doplnit údaje uvedené v elektronické přihlášce na webových stránkách.
  • Registrace a účast na portálu MyLead je zdarma. Správce si však vyhrazuje právo účtovat tržní poplatky za akce prováděné na Zdroji Provozu Vydavatele, se specializovaným mailingem, vstupními stránkami, vytvářením bannerů, pokud Vydavatel, který souhlasil s přijetím takové pomoci a obdržel ji, nepodnikne žádné kroky k generování provozu do 14 dnů po obdržení materiálů. Připravené soubory jsou odesílány Vydavateli pomocí e-mailové adresy uvedené v profilu Vydavatele. Obdrží on podobnou zprávu, když tým MyLead provede akce na Zdroji Provozu Vydavatele. Zpráva Vám také připomene nutnost práce s odeslanými materiály. Vydavatel musí potvrdit přijetí těchto informací ve formě zprávy - odpovědi na e-mail zaslaný týmem MyLead.
  • Uživatel (Vydavatel) může kdykoliv rezignovat z aktivity na Portálu a v Partnerském programu. Za tímto účelem Uživatel/Vydavatel odešle Administrátorovi žádost o odstranění účtu. Vydavatel to může provést také automaticky prostřednictvím svého Panelu Vydavatele. Smazání účtu je nevratné - pro opětovnou účast v Programu je nutné se znovu zaregistrovat.
  • Veškerý obsah zveřejněný na webu www.mylead.global, www.mylead.pl a www.mylead.euzejména ochranné známky, díla ve smyslu zákona o autorských právech a souvisejících právech, odborné znalosti, know-how a použitý software a způsoby implementace reklamního postupu jsou majetkem MyLead nebo Inzerentů a nelze je používat bez souhlasu Správce nebo jiné oprávněné osoby. Vydavatel má právo použít odkazy na vstupní stránky, prodejní stránky a grafické materiály Inzerentů, které poskytuje Správce pro účely propagace MyLead.global na kartě „Doporučeno“ (https://mylead.global/panel/referes) a za propagaci partnerských programů dostupných na platformě MyLead.global. Jejich použití je umožněné pouze Uživatelům, kteří mají aktivní účet na platformě MyLead.global a pouze v rámci partnerských programů nabízených MyLead.global. Podmínkou je také platná a trvalá smlouva mezi Vydavatelem a Správcem.
  • Správce může na Portálu nabízet také další služby, jejichž podrobné podmínky používání budou na Portálu pokaždé specifikovány.

  §4 Podmínky Affiliate Programu MyLead

  • Vydavatel může chtít účastnit se Affiliate Programu pomocí reklamních modelů, které byly dříve v programu k dispozici. Použití externích reklamních modelů Správce a Inzerenta je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem výše uvedeného subjektu. Pokud chce Vydavatel uskutečnit reklamní kampaň s využitím nestandardních reklamních materiálů, je Vydavatel povinen předem požádat o souhlas Správce.
  • Získání statusu Vydavatele neznamená, že se Vydavatel může účastnit všech affiliate programů. K účasti v některých affiliate programech je vyžadováno další povolení od společnosti MyLead nebo Inzerenta. Vydavatelé berou na vědomí, že některé z affiliate programů poskytovaných společností Mylead pro ně nemusí být dostupné v Affiliate Síti.
  • Autorizace pro Affiliate Program vyžadující další povolení MyLead se provádí poté, co Vydavatel odešle žádost do Affiliate Programu prostřednictvím Sítě Affiliate Programu.
  • Zahájení účasti Vydavatele v daném affiliate programu se rovná přijetí Vydavatelem pravidel a požadavků pro tento affiliate program.
  • Pokud si Vydavatel přeje zasílat mailing v rámci Affiliate Programu, je Vydavatel zcela povinen získat souhlas MyLead s takovým zasíláním. Podmínkou pro získání souhlasu uvedeného v předchozí větě je potvrzení v Síti Affiliate Programů, před stažením reklamních kreativ pro zasílání, souhlas příjemců s přijímáním komerčních informací a zasílání zkušebního mailingu na MyLead a získání jeho souhlasu od MyLead.
  • Podmínky Affiliate Programů jsou k dispozici na webu affiliate sítě MyLead na adrese www.mylead.global. MyLead bude informovat Vydavatele o jakékoliv změně podmínek prostřednictvím e-mailu.
  • Vydavatel, který je členem Affiliate Programu, se zavazuje dodržovat všechna pravidla a povinnosti týkající se affiliate programu, na kterém se aktivně podílí, zejména ustanovení týkající se obsahu webových stránek Vydavatele, vlastnických autorských práv a ochranných práv třetích osob.
  • Každá změna obsahu smlouvy uzavřené společností MyLead s Vydavatelem vyžaduje souhlas Vydavatele. Nedostatečný souhlas má za následek ukončení smlouvy, což má za následek odstranění Vydavatele z aktivit souvisejících s účastí v affiliate programech sítě MyLead.
  • Účast Vydavatele v Partnerském Programu nevytváří dohodu mezi Vydavatelem a Inzerentem. Vydavatel se zavazuje neuzavřít po dobu trvání smlouvy se Správcem a po dobu 1 roku od ukončení smlouvy se Správcem, smlouvy nebo dohody s Inzerenty bez písemného souhlasu Správce, pod trestem smluvní pokuty ve výši 5 000 PLN v čisté výši za každou smlouvu nebo dohodu uzavřenou v rozporu s ustanoveními tohoto odstavce, splatnou okamžitě na žádost Správce. Přímá spolupráce Vydavatelů a Inzerentů je povolena po předchozí písemné dohodě všech stran s Inzerentem.
  • Uživatel má zakázáno odesílat nezákonný obsah, zejména obsah, který porušuje osobní práva třetích stran, podněcuje nenávist (např. na rasovém, etnickém nebo náboženském základě), porušuje obecně přijímané sociální normy a je zakázáno činit jakékoliv kroky, které by mohly způsobit jakékoliv narušení nebo přetížení IT systémů MyLead nebo jiných subjektů, které se přímo nebo nepřímo podílejí na poskytování elektronických služeb, zejména včetně obejití bezpečnostních opatření, instalace škodlivého softwaru, zveřejnění obsahu na místech, která k tomu nejsou určena.
  • Správce není odpovědný za jakékoliv nesprávné fungování Partnerských Programů jednotlivých Inzerentů.

  §5 Práva a povinnosti správce (MyLead), Vydavatele/Uživatele

  • MyLead je povinen aktivně sledovat a zaznamenávat provoz mezi Zdrojem Provozu Vydavatele a vstupní stránkou Inzerenta. Na základě registrovaných účinků MyLead vypočítá odměnu splatnou Vydavateli za pronájem reklamního prostoru určeného pro reklamní kampaň daného affiliate programu Inzerenta.
  • MyLead poskytuje Vydavatelům příležitost přihlásit se ke všem Affiliate Programům zveřejněným na webových stránkách. MyLead poskytuje Vydavatelům prostřednictvím e-mailu informace o nových Affiliate Programech a aktualizacích programů (všech novinkách a propagačních akcích u Inzerentů).
  • MyLead se zavazuje provádět spolehlivé výsledky Vydavatelů affiliate programu a připravovat pravidelné rozvahy a následné vyrovnání s Vydavateli.
  • Správce neodpovídá za obsah zveřejněný Uživatelem (Vydavatelem), zejména za jejich soulad se zákonem, věcnou hodnotu, obsah a formu, jakož i za jejich pravdivost a spolehlivost. Každý Uživatel (Vydavatel) umisťuje soubory, záznamy nebo komentáře výhradně na své vlastní riziko a je odpovědný za jakékoliv porušení práv třetích stran, autorských práv, osobních práv nebo majetkových práv nebo práv na obrázky nebo zásad spravedlivé soutěže.
  • V případě podezření na porušení zákona, porušení těchto předpisů nebo osobních práv jiných osob, Správce, s přihlédnutím k obsahu odst. 4, vyhrazuje si právo odstranit a blokovat položky, odebrat Vydavatele z daného Partnerského Programu nebo zablokovat účet Uživatele (Vydavatele) odpovědný za porušení, stejně jako odstranit a upravit soubory zveřejněné Vydavatelem na webových stránkách bez uvedení jakéhokoliv důvodu. Správce má právo z technických důvodů za účelem řádného poskytování služeb přenést obsah webových stránek na jiné servery podporující Portál, a to bez udání důvodu.
  • Uživatelé platformy MyLead.global mají zakázáno vyjadřovat se a publikovat materiály:
   • porušující osobní práva jiných lidí a porušující dobré mravy,
   • obsahující vulgární nebo urážlivý obsah, urážející náboženské cítění jiných lidí a urážející předmět náboženského uctívání,
   • s pornografickým obsahem vyvolávajícím šíření pornografie na erotickém základě nebo vyvolávající prostituci,
   • porušení polského nebo mezinárodního práva, morálních standardů, podpora radikálních sociálních postojů nebo propagace takových názorů (rasová, etnická, sexuální, náboženská, atd.) diskriminace namířených proti konkrétní fyzické nebo právnické osobě,
   • představující politickou agitaci nebo pokus vnutit své názory jiným lidem používajícím portál,
   • obsahující slova běžně považovaná za urážlivá, propagující alkohol, omamné nebo psychotropní látky, drogy, stejně jako xenofobní, rasistické a fašistické komentáře,
   • podněcování k porušení zákona, propagace násilí nebo podněcování k agresi,
   • útočí na ostatní Vydavatele (Uživatele) obsahující nepravdivé informace.
  • Odesláním e-mailové zprávy společností MyLead nebo prostřednictvím komunikátoru v panelu Vydavatele na adresu uvedenou Vydavatelem v panelu, se rozumí její účinné doručení Vydavateli.
  • Vydavatel nesmí převést svá práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy zcela nebo zčásti na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu společnosti MyLead.
  • Vydavatel se zavazuje, že nebude generovat ani nepřispívat k vytváření Umělého Provozu na Cílové Stránky.
  • Vydavatel má právo přijímat další Vydavatele ke spolupráci se společností Mylead. Za získání nového Vydavatele, který se zaregistroval jako Vydavatel MyLead a který bude autorizován, bude mít Vydavatel nárok na provizi za podmínek stanovených v Partnerském Programu.
  • Vydavatel je povinen okamžitě odstranit reklamní kreativy ze stránek Vydavatele pro všechny pozastavené nebo ukončené Affiliate Programy.
  • Vydavatel je povinen udržovat IT zařízení nezbytná k realizaci plánů v souladu s ustanoveními těchto Pravidel a smlouvy uzavřené s MyLead.
  • Vydavatel se zavazuje, že bude s MyLead spolupracovat a nebude na svých webových stránkách používat nelegální software a jiná zařízení používaná k vytváření falešného provozu.
  • Vydavatel se zavazuje, že neodstraní zápatí informující o poplatcích a způsobech zapnutí a vypnutí služby. To platí pro partnerské programy v modelu SMS a IVR a některé programy v modelu CPA. Účet Vydavatele, který se takovou akci provede, bude zablokován, aby nedošlo k porušení právních předpisů.
  • Vydavatel je povinen neprodleně informovat Správce o změně právní formy podnikání, o ukončení jeho provádění, o odhlášení z registrace jako plátce DPH.
  • Správce rovněž poskytuje možnost připojit se k Partnerskému Programu prostřednictvím jiných sítí (Síť-Vydavatel), které budou působit jako Vydavatele (budou i nadále pronajímat reklamní prostor, který si Síť-Vydavatel pronajímá od svých vlastních Vydavatelů), a do kterých Předpisy týkající se vydavatelů budou řádně použity.
  • Správce a Inzerenti mají právo vidět Zdroje Provozu jiné sítě, které se objeví v Partnerském Programu jako Vydavatel, a tato síť je povinna zveřejnit Zdroje Provozu svých Vydavatelů, od kterých si pronajala reklamní prostor pro účely kampaně pod affiliate program, do 1 pracovního dne na každou výzvu.
  • Síť-Vydavatel je povinna na žádost každého Správce odstranit uvedené reklamní materiály ze své sítě, včetně zablokování Vydavatele, od kterého si pronajímá reklamní plochu, při účasti v Affiliate Programu.
  • Nedodržení povinností uvedených v odstavci 17 a 18 může vést k tomu, že Správce zablokuje účet Sítě-Vydavatele a pozastaví platby.

  §6 Spolupráce Vydavatelů s Inzerenty

  • Inzerent (osobně nebo prostřednictvím Správce, jednající jeho jménem, ​​na základě pokynů poskytnutých Inzerentem) přijímá Vydavatele do svého partnerského programu tím, že předem ověří profil Vydavatele, který byl vytvořen Vydavatelem při registraci na platformě www.mylead.global.
  • Vydavatel po schválení Inzerentem má právo využívat všechny funkce webu, které pomáhají dosáhnout nejlepších výsledků z pronajatého reklamního prostoru, zejména má Vydavatel právo umisťovat widgety, bannery, odkazy na své webové stránky a k propagaci využivat všechny dostupné soubory XML.
  • Při používání programu „Affiliate Odkaz“ je Vydavatel povinen dodržovat zásady Etického Kodexu Vydavatele se zvláštním důrazem na to, aby při své propagaci nepoužíval spam.
  • Inzerent je oprávněn provádět Ověření Leadů - kontrolovat jejich správnost, dodržování podmínek Programu a to, zda nejsou získány způsobem, který je v rozporu se zákonem nebo obsahem těchto předpisů. Teprve po provedení ověření, které může trvat až několik měsíců, se stav daného leadu změní na Čekající/Schválený/K výběru/Odmítnut. Vyrovnávají se pouze Leady se stavem K výběru. V případě, že následné ověření povede k závěru, že s dotyčným Leadem by se mělo zacházet jako s Fraudem, může se jeho stav změnit, což může vést k vrácení již vyplacených finančních prostředků. Podmínkou odmítnutí Leadu může být také skutečnost, že se ukáže, že jde o tzv. Cold Lead, popsaný v §2.
  • Vydavatel se zasíláním e-mailů zavazuje dodržovat zákaz nevyžádané reklamy („spam“). Proto je bezpodmínečně nutné před odesláním e-mailu získat souhlas každého příjemce; Na žádost společnosti MyLead se Vydavatel zavazuje poskytnout důkaz o tomto souhlasu.
  • Vydavatel nesmí používat klíčová slova obsahující zákonem chráněné výrazy, zejména ochranné známky Inzerenta nebo konkurence Inzerenta bez jeho souhlasu („Brand bidding“), ani přímý provoz z domén, které jsou záměrně zavádějící (například "aukro.com “, pokud Inzerent takový pohyb výslovně nepovolí).
  • Vydavatel se zavazuje:
   • k spolupráci s MyLead pouze ve prospěch Inzerentů, kteří si pronajímají reklamní plochy,
   • nepoužívat affiliate odkazy způsobem, který by mohl snížit funkčnost webových stránek Inzerenta,
   • poskytovat aktuální, úplné a příslušné informace koncovým uživatelům o Inzerentovi,
   • předkládat všechny informace o nabídce Inzerenta způsobem, který není zavádějící, a věrným a přesným způsobem sdílet materiály Inzerenta,
   • pečovat o aktuální reklamu v pronajatém prostoru v souladu s pokyny Inzerenta.
  • Jakákoliv nevhodná forma, zejména rozpor s předpisy, podmínkami dané Kampaně, Etickým Kodexem Vydavatele nebo ustanoveními zákona o používání sdílených aplikací, může vést k zablokování účtu Vydavatele.
  • Vydavatel má možnost použít mobilní aplikaci MyLead pro Android a iOS (k dispozici na Google Play a App Store), která se připojuje k účtu Vydavatele a umožňuje mu sledovat statistiky a zobrazit náhled dashboardu, seznam partnerských programů, novinky a používání veřejného chatu. Používání aplikace není nutné pro účast v Partnerském Programu a pro její používání je nutné přijmout jeho samostatná nařízení.
  • Vydavatel má také možnost použít plugin Google Chrome, který je k dispozici zdarma a umožňuje zobrazit seznam partnerských programů, bannerů, e-mailů, statistiky účtů a kupóny.
  • Inzerenti mohou podmínit účast v některých kampaních podepsáním samostatné smlouvy s Vydavatelem, která bude upravovat takové prvky, jako jsou prvky, trvání nebo podmínky kampaně. Uzavření takové dohody nebude považováno za porušení ustanovení § 4 odst. 1 písm. 9 této dohody.
  • MyLead si vyhrazuje právo kdykoliv deaktivovat affiliate program a povolit automatické přesměrování na jiný affiliate program z nabídky MyLead. MyLead rozhoduje o výběru affiliate programu pro přesměrování. Vydavatel nemá žádnou kontrolu nad affiliate programem, pro který je povoleno přesměrování. Vydavatel má nárok na odměnu za Leady získané z affiliate programu, ke kterému byla doporučení odeslána. Počet Leadů je stejný jako v případě propagace náhradního affiliate programu, s výjimkou přesměrování.

  §7 Odměna pro Vydavatele

  • Podmínky odměny Vydavatele za pronájem reklamního prostoru se mohou lišit v závislosti na modelu fakturace a sazbách v jednotlivých affiliate programech a jsou k dispozici každému Vydavateli - na webových stránkách daného affiliate programu, přičemž fungují současně jako součást smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vydavatelem.
  • Inzerent stanoví podmínky Partnerských Programů. Při ověřování transakcí generovaných Vydavateli má Inzerent právo použít model „last click winsí“, tj. odměnit pouze Vydavatele, v jehož kanálu poslední kliknutí vede uživatele internetu k dokončení transakce. Inzerenti mají právo změnit podmínky Partnerského Programu, o kterých bude Vydavatel vždy informován prostřednictvím Portálu.
  • Podmínky odměny Vydavatele za pronájem reklamního prostoru jsou určovány monitorováním MyLead.
  • Odměna Vydavatele je splatná částka, zvýšená o daň ze zboží a služeb v příslušné výši, pokud je Vydavatel plátcem DPH. V případě fyzických osob, které nevykonávají ekonomickou činnost, není Správce plátcem daně z příjmu Vydavatele, protože Vydavatel je povinen samostatně platit daň z příjmu z pronájmu (v souladu s výkladem Ministra Financí 5. září 2014 č. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000).
  • Vydavatel má neustálý online přístup ke statistikám prodeje a podrobným popisem provize: k výběru, přijaté, nevyřízené a odmítnuté. Částka splatná Vydavateli se jednotlivě každému Vydavateli zobrazí v příslušné sekci, která je Vydavateli k dispozici po přihlášení na Panel Vydavatele na webu MyLead.
  • Výplata splatné odměny Vydavateli se provádí na základě účtenek, faktur nebo jiných dokumentů vydaných Vydavatelem, na bankovní účet, e-peněženku nebo online platební systém, popsaný v bodě §7,článek 4, pokud je kumulovaná výše finančních prostředků v Panelu Vydavatele je alespoň 50 PLN (v případě částky stanovené v Polsku) nebo 20 USD (v případě částky stanovené mimo Polsko). V případě ukončení spolupráce má Vydavatel právo na výplatu veškerých nashromážděných prostředků. Některé platební metody mohou vyžadovat odečtení provize ze zůstatku Vydavatele. Tyto informace najdete na Panelu Vydavatele při výběru prostředků. Existují také výjimky z minimální částky k výběru pomocí určitých způsobů doručení peněz Vydavateli. Jsou popsány zde. Přijetím Pravidel jsou Vydavatelé povinni kartu pravidelně číst.
  • Vydavatel může také získat výplatu prostředků pomocí mechanismu samo-fakturace. Za tímto účelem musí zvolit tuto formu vypořádání prostřednictvím panelu a zavázat se, že nebude vystavovat faktury za vypořádání se Správcem.
  • Nashromážděná odměna za schválené transakce, které prošly stavem „K výběru“, se vyplácí na žádost vydavatele kdykoliv po překročení minimální částky a platební lhůta je 14 pracovních dnů. Výplatní lhůta může být prodloužena v případě potřeby ověření provozu nebo náhodných situací, za které Správce nenese odpovědnost (vyšší moc).
  • Podmínkou pro výplatu finančních prostředků Vydavateli se stavem „K výběru“ je platba Inzerentem na bankovní účet MyLead.
  • V případě, že Vydavateli budou prostředky vyplaceny omylem nebo před jejich převodem Inzerentem a po následném ověření se ukáže, že Leady, které jsou základem pro platbu, budou Inzerentem odmítnuty, je Vydavatel povinen je vrátit Správci do 7 dnů ode dne obdržení žádosti ve formě písemné nebo elektronické. Po této lhůtě bude Správce oprávněn účtovat zákonné úroky z prodlení.
  • Pokud inzerent zaplatí Provizi v cizí měně, bude Vydavateli vyplacena Správcem ve stejné měně, pokud Vydavatel poskytne podrobnosti o bankovním účtu, e-peněžence nebo internetovém platebním systému popsaném v bodě §7, článek 4, umožňující platbu v této měně. Jinak náklady na převod provize na měnu Vydavatele z měny, ve které ji Inzerent platí Správci, nebo související ztráty v důsledku fluktuace měny, ponese Vydavatel a Provizi, kterou mu zaplatí Správce, je odpovídajícím způsobem snížena.
  • V případě oprávněného podezření, že Provize byla získána v důsledku jednání porušujících zákon nebo ustanovení těchto Pravidel, může ji Správce odečíst z účtu Vydavatele - také z budoucích prostředků (záporný zůstatek).
  • Vydavatel souhlasí s tím, že správce může odečíst nároky z prostředků na účtu Vydavatele na Portálu.

  §8 Zrušení smlouvy a její doba trvání

  • Smlouva uzavřená mezi Vydavatelem a MyLead vstoupí v platnost po schválení Vydavatelem těchto předpisů a po dokončení úplného registračního procesu Vydavatelem vedoucím ke schválení statusu Vydavatele. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
  • Každý Vydavatel má právo kdykoliv s okamžitou platností ukončit smlouvu uzavřenou s MyLead. Ukončení smlouvy se rovná zastavení veškerých reklamních aktivit s partnerskými programy umístěnými na affiliate platformě MyLead.
  • MyLead má právo okamžitě ukončit smlouvu s Vydavatelem, zejména v případě porušení ustanovení tohoto nařízení, a také:
   • Pokud Vydavatel detekuje nelegální software, který generuje Umělý Provoz na webu v reklamní kampani;
   • Když zdroj provozu Vydavatele nedokáže generovat žádný provoz po dobu delší než jeden kalendářní rok;
   • Když se Vydavatel chová nevhodně tím, že se pokouší generovat nebo generuje falešný provoz na Cílové Stránky.
  • MyLead má právo ukončit smlouvu s Vydavatelem s 14denní výpovědní lhůtou.
  • MyLead je povinen informovat Vydavatele o ukončení nebo zrušení smlouvy e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek.
  • Inzerent je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu odmítnout účast Vydavatele v daném affiliate programu.

  §9 Stížnosti

  • Společnost MyLead vyvine veškeré úsilí, aby zajistila správné a nepřerušované používání Portálu.
  • Jakákoliv narušení související s používáním Portálu mohou být předmětem stížnosti ze strany Uživatele (Vydavatele). Stížnosti je třeba zasílat na následující adresu: [email protected]. Hlášení podléhají také další komentáře a problémy související se službami poskytovanými v rámci činností Portálu.
  • Stížnosti budou posuzovány průběžně, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich podání Uživatelem (Vydavatelem). Správce Portálu si vyhrazuje právo ponechat stížnost bez odpovědi, pokud se jedná o výhrady způsobené neznalostí předpisů nebo nedodržením pokynů Uživatelem (Vydavatelem).
  • Za účelem diagnostiky nesrovnalostí ve fungování služeb portálu si Správce vyhrazuje právo zasahovat do technické struktury účtu Uživatele (Vydavatele).
  • Odpověď na stížnost bude zaslána na e-mailový účet poskytnutý Uživatelem (Vydavatelem) při registraci na Portálu.

  §10 Závěrečná ustanovení

  • Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje, se použijí zejména ustanovení občanského zákoníku a zákona o poskytování elektronických služeb.
  • Veškeré změny těchto předpisů budou Uživatelům (Vydavatelům) oznámeny zasláním informací na účet v rozhraní a oznámeny na portálu. Uživatel (Vydavatel) může proti nim vznést námitku prostřednictvím e-mailu nebo vyplněním kontaktního formuláře. V důsledku vyjádření námitky proti obsahu Pravidel bude účet Uživatele (Vydavatele) smazán nejdříve do 14 dnů ode dne přijetí námitky od Uživatele nebo Vydavatele. Pokračování v používání portálu po provedení změn se považuje za přijetí změn předpisů.
  • Veškeré spory vzniklé během spolupráce mezi MyLead a Uživatelem (Vydavatelem) budou urovnány přátelsky. Pokud nedojde k smírnému urovnání, bude soudem příslušným pro řešení sporů soud příslušný pro sídlo správce.
  • Správce je oprávněn poskytnout kopii těchto předpisů daňovým úřadům za účelem zdokumentování dohod o samofakturaci mezi společností MyLead a Vydavatelem.
  • Předpisy vstupují v platnost 20. ledna 2021.

  Příloha 1: Zásady ochrany osobních údajů

  Příloha 2: Etický kodex vydavatele

  Etický Kodex Vydavatele

  • Vydavatel umístí odkazy a reklamy Inzerenta na webové stránky, aby Inzerenta propagoval.
  • Vydavatel se zavazuje jednat pouze ve prospěch Inzerenta a inzerovat jeho nabídky důstojně.
  • Vydavatel nesmí za žádných okolností:
   • zveřejňovat nabídky na webech, které obsahují obrázky nebo obsah, který je jakýmkoliv způsobem: obscénní, pornografický (neplatí to pro kampaně v kategorii 18+), výhružný, urážlivý, nezákonný, nenávistný, škodlivý, obtěžující, rasistický, diskriminační nebo jinak v kterýkoliv z nich porušoval autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;
   • používat neoprávněné techniky k propagaci svých vlastních webových stránek, tj. Black Hat SEO;
   • generovat falešný provoz pomocí traffic worms, automatických klikerů;
   • odesílat, nahrazovat nebo přepisovat soubory cookie;
   • organizovat mailing, který lze považovat za „spam“, odesílat e-mailové zprávy příjemci, který předem nesouhlasil s přijetím zprávy;
   • přetížit systém MyLead falešnými dotazy;
   • používat zakázaná klíčová slova uvedená Inzerenty v podmínkách partnerského programu;
   • používat brandbidding v affiliate programech, které to zakazují;
   • porušovat Zásady ochrany osobních údajů MyLead
   • používat jakékoliv další akce, které mají přímo přispět k nespravedlivému zvýšení odměny Vydavatele.
  • The Publisher undertakes to maintain personal culture in contact with the employees of Lead Investments Ltd., Advertisers and other partners related to Lead Investments Ltd. and/or other users using the MyLead platform
   • The Publisher will not use words commonly considered offensive in contact with the company's employees, Advertisers and other partners related to Lead Investments Ltd. and/or other users using the MyLead platform; also will not use offensive terms (including threats) in relation to the above-mentioned persons using any means of communication (via telephone, email, Skype, Telegram, Gadu-Gadu, Whatsapp, Discord server, live chat, using the system private messages on the MyLead platform or public chat system)
   • Failure to comply with the rules of personal culture may result in limiting access to some functions of the MyLead platform or blocking access to the account on the MyLead platform
  • Je odpovědností Vydavatele dodržovat správné reklamní postupy.
  • Tento Kodex je nedílnou součástí Smlouvy mezi Vydavatelem a MyLead. Porušení kteréhokoliv bodu pravidel spolupráce nebo etického kodexu je základem pro okamžité ukončení smlouvy.

Používáním MyLead souhlasíte s používáním cookies a s lepším sladěním obsahu s Vaším chováním. Přečtěte si o cookies . Přečtěte si o GDPR . ZAVŘÍT