Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

Zásady ochrany osobních údajů

Příloha č. 1 k předpisům - zásady ochrany osobních údajů uživatele MyLead

Tato politika ochrany osobních údajů je zaměřena na zajištění pocitu bezpečí pro každého uživatele webových stránek www.mylead.global. Používání našich webových stránek se rovná přijetí podmínek zásad ochrany osobních údajů

1. ROZSAH PŮSOBNOSTI A SOUHLAS S USTANOVENÍMI

 • Správcem osobních údajů Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE je společnost Lead Investments S.R.O. se sídlem v Poznani, Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290 REGON 302522905, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem v Poznani, obchodní divize IX, pod číslem KRS 0000474759, dále jen Mylead nebo Správce.
 • Účelem Zásad ochrany osobních údajů je definovat opatření přijatá Správcem v oblasti osobních údajů shromážděných prostřednictvím webové stránky www.mylead.global a mobilní aplikace a souvisejících služeba nástrojů používaných Uživateli k provádění činností, jako je registrace na webové stránky a provádění řady dalších souvisejících činností. Všechny tyto činnosti podléhají příslušných právním předpisům platným v oblasti ochrany údajů. Ochrana dat je prováděn. v souladu s požadavky obecně platných zákonů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
 • Uživatel, který používá webové stránky, potvrzuje, že si přečetl ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů a předpisů webových stránek Mylead.global a porozměl jejich obsahu, a rovněž souhlasí s použitím svých osobních údajů v souladu s předpisy o webových stránkách.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ, ZÍSKÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ DAT

 • Od všech Uživatelů, kteří si vytvářejí účet na webu, může být požadováno, aby poskytli konkrétní informace, například e-mailovou adresu a heslo. Uživatelé si mohou vytvořit profil, který bude obsahovat údaje, jako adresa, jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa paypal, název banky, číslo bankovního účtu a velikost trička. Vytvořené profily Vám umožňují provádět výběry na bankovní nebo paypal účet, přijímat marketingove informace, obchodní nabídky, propagační kódy do e-mailů nebo textových zpráv a také získávat gadgety společnosti na vaši adresu bydliště.
 • Jako součást webové stránky MyLead.global může Správce ukládat informace, např. osobní a kontaktní údaje nezbytné k vytvoření uživatelského profilu a výběru odměn.
 • Správce jako součást webových stránek může shromažďovat osobní údaje uživatelů kontaktujících oddělení uživatelských služeb, které jsou nezbytné k dokončení požadavku uživatele a v případě potřeby ho kontaktovat. Kontakt bude také možný prostřednictvím použití údajů umístěných za tímto účelem na Uživatelském účtu.
 • Provozovatel je oprávněn automaticky získávat a zaznamenávat data přenesená na server webovým prohlížečem nebo zařízeními uživatelů, např. IP adresa, parametry softwaru a hardwaru, prohlížené stránky, identifikační číslo mobilního zařízení, informace o používání aplikace a další údaje o zařízení a používání systémů. Shromažďování výše uvedených informací bude probíhat při používání webu, mobilní aplikace nebo služeb externích subjektů.
 • Správce může zpracovávat kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo aby mohl Uživatele informovat o aktivitách, akcích nebo k aktivaci účtu. Uživatel má právo vybrat si, o kterém z uvedených kontaktních údajů chce dostávat informace. (E-mail: Ban uživatele, Odmítnutí plateb, Změna stavu platby, Odeslání propagačního kódu, Převod prostředků od uživatele, Převod prostředků uživateli, Ban lockeru, Ban lockeru s prostředky, Ban konfiguraci, Ban konfiguraci s prostředky, Ban konfiguraci IVR, Ban konfiguraci IVR s prostředky, Přijetí připojení k programu, Přijetí všech požadavků na připojení k programu, Ban konfiguraci SMS CHAT, Ban konfiguraci SMS CHAT s prostředky, Univerzální ban konfigurace, Odmítnutí SMS prefix chat, Přijetí stránky uživatele, Odmítnutí stránky uživatele; SMS: Oznámení od administrace, Změna stavu platby, Oznámení o leadu, Odeslání propagačního kódu, Gadu-gadu: Změna stavu platby).

3. IP ADRESA, COOKIES A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

 • Správce je oprávněn shromažďovat údaje na webových stránkách prostřednictvím takových technologií, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely a objekty sdílené místně (např. V prohlížeči nebo v zařízení). Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají data lokálně do počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení Uživatele. Pixely jsou malé obrázky, které jsou součástí kódu webových stránek a umožňují dalšímu serveru např. měření návštěv webových stránek, a často se používají s cookies. Kod webové stránky sleduje, zda a kdy (a na jaké stránce) byl načten pixel, a poskytuje informace o tom, že si Uživatel prohlížel část nebo celou stránku.
 • Prostřednictví souborů cookie má webový server schopnost ukládat informace, např. o předvolbách a nastavení počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení Uživatele. Jinými slovy, soubory cookie se používají mimo jiné k zajištění přátelského používání webových stránek, takže můžete například používat webové stránky, aniž byste se museli znovu přihlašovat. Provozovatel shromažďuje na webových stránkách soubory cookie „trvalé“ i „relační“. „Trvalé“ soubory cookie se v počítači Uživatele ukládají po dlouhou dobu, zatímco soubory „relační“ se automaticky odstraňují, když se zavře okno prohlížeče.
 • Správce může umožnit třetím stranám, jako jsou např. dodavatelé reklamy, shromažďovat informace pomocí výše uvedených technologií přímo na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Takto shromážděné údaje podléhají ustanovením Zásad ochrany osobních údajů přijatých těmito subjekty.
 • Výhody cookies:
  • Shromážděné údaje se používají ke sledování a kontrole toho, jak Uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webových stránek a zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Sledujeme informace o Uživateli pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování Uživatelů na webu.
  • Cookies identifikují Uživatele, což umožňuje přizpůsobení obsahu webové stránky, kterou používá, podle jeho potřeb. Zapamatováním svých preferencí umožňuje vhodnou úpravu reklam, které jsou mu adresovány. Soubory cookie používáme k zajištění nejvyššího standardu našich webových stránek.

4. POUŽITÍ SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ

 • Správce je oprávněn použít shromážděné a uložené údaje na webových stránkách pro následující účely:
  • poskytování uživatelské podpory, včetně nastavení a správy Uživatelských účtů, řešení technických problémů a sdílení funkci;
  • přizpůsobení nabídky a zkušenosti Uživatele, včetně reklam na webových stránkách nebo reklam na služby třetích stran;
  • sledování aktivity všech a konkrétních Uživatelů, např. řízení provozu na webových stránkách;
  • kontaktování Uživatelů, včetně účelů souvisejících s poskytováním služeb, uživatelských služeb, povolených marketingových aktivit, prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména e-mailu a telefonu;
  • provádění výzkumu a analýz s cílem zlepšit výkon dostupných služeb;
  • dodržování předpisů týkajících se podvodů a zneužívání;
 • Správce je oprávněn ukládat údaje shromážděné a sledování na webových stránkách pouze v rámci výše uvedených obchodních účelů.

SDÍLENÍ DAT

 • Správce nesdílí shromážděné osobní údaje Uživatelů s nepříbuznými subjekty bez souhlasu Uživatele, pokud nenastanou následující okolnosti:
  • Provozovatel může využívat podporu externích subjektů k poskytování služeb, které poskytují, v takovém případě nejsou tyto subjekty oprávněny nezávisle používat osobní údaje zpracovávané jménem Webové stránky a jejich činnost podléhá ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů;
  • Správce si vyhrazuje právo sdělit údaje orgánům veřejné moci podporujícím Web v boji proti podvodům a zneužívání zákona nebo v boji proti dalším možným porušením Předpisů o Webech v souladu se zákonem;
 • V rámci přijatých Zásad ochrany osobních údajů se Správce zavazuje, že nebude pronajímat ani prodávat osobní údaje Uživatelů. V případě restrukturalizace nebo prodeje prováděného podniku nebo jeho části a převodu veškerého majetku nebo jeho podstatné části na nového vlastníka mohou být osobní údaje předány kupujícímu, aby bylo zajištěno pokračování služby na Webové stránce.
 • Správce může sdílet anonymizované údaje (tj. ty, které neidentifikují konkrétní Uživatele) s externími poskytovateli služeb, důvěryhodnými partnery nebo výzkumnými agenturami, aby lépe rozpoznaly atraktivitu reklam a služeb Uživatele, zlepšily celkovou kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných Webem nebo k účasti na vědeckém výzkumu, který by přinesl sociální výhody.

6. ZPŮSOBY KONTROLY NA STRANĚ UŽIVATELE

 • Uživatelé, kteří si vytvořili účet, mají právo prohlížet, upravovat a mazat jimi poskytnuté údaje. Uživatel zajištuje, aby údaje, které poskytl nebo zveřejnil na webových stránkach, byly správné.
 • Uživatel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), tj. GDPR, má právo na vlastní žádost vymazat osobní údaje z databáze Webových Stránek, a zastavit další zpracování osobních údajů Webovými Stránkami.
 • Uživatelé mají možnost odstranit své osobní údaje z Webových Stránek prostřednictvím nastavení profilu, které jsou k dispozici na adrese: https://mylead.global/panel/profile a sekci “Odstranění účtu”. Toto rozhodnutí nevratně odstraní účet a osobní údaje Uživatele na Webových stránkách.
 • Některé externí subjekty působící na Webu, např. Google Ads, umožňují Uživatelům odvolat svůj souhlas se shromažďováním a používáním údajů pro účely reklamy založené na aktivitě uživatele. Další informace a možnosti naleznete na adrese: http://www.youronlinechoices.com nebo http://www.networkadvertising.org.
  • Většina známých desktopových a mobilních prohlížečů (např. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) poskytuje možnost omezení nebo blokování používání “cookies” v systému Uživatele. Je však třeba poznamenat, že deaktivace cookies v internetovém prohlížeči ve vztahu k doménám první kategorie (navštívené webové stránky) a dalším doménám (jiné webové stránky, které nejsou přímo navštěvovány) může v některých případech vést k omezení funkčnosti webových stránek.

7. BEZPEČI

 • 1.Všechna data shromáždění Správcem jsou chráněna pomocí technických a organizačních opatření a bezpečnostních postupů, aby byla chráněna před neoprávněným přístupem nebo jejich neoprávněným použitím. Subjekty přidružené k Webovým stránkám, důvěryhodní partneři a externí poskytovatelé služeb se zavázali spravovat data v souladu s požadavky na zabezpečení a ochranu soukromí přijatými Provozovatelem.

Svůj souhlas se zpracováním cookies můžete spravovat kliknutim zde.

Používáním MyLead souhlasíte s používáním cookies a s lepším sladěním obsahu s Vaším chováním. Přečtěte si o cookies . Přečtěte si o GDPR . ZAVŘÍT