Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

The campaign is currently unavailable, but we have 3585 others and 30 in this category.

Check

Affiliate program Files-Care.com

Rate $0.01 - 24.13

Type CPL

Description of the Files-Care.com Affiliate Program

Program przeznaczony pod promocję plików. Użytkownik sam może ustawić parametry pobieranego pliku.

Program posiada content locker na którym pojawiają się oferty do wypełnienia. Po wypełnieniu oferty użytkownik końcowy otrzymuje dostęp do treści.

Program jest globalny, można go promować na całym świecie.

Program umożliwia tworzenie linków dynamicznych. Przykład:
http://filescare.com/id_konf/f:Nazwa_pliku/s:100_GB/a:Autor/do:100/da:01.01.2000_r. id_konf -> ID Twojej konfiguracji w systemie f -> nazwa pliku s -> rozmiar pliku a -> autor pliku do -> liczba pobran da -> data dodania

Terms of program promotion

Program nie posiada restrykcji od reklamodawcy

Category: Download
Last update: 2021-04-07 22:36:23
Device type: Mobile devices , Android , iOS , Ipad , Iphone , Windows phone , Desktop , Mac , Windows
Countries:
Traffic type: Incent
EPC : b/d
Conversion type: Survey
CR : b/d
Deeplink: No
Banners No

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE