Razem pomagamy Ukrainie. Łączymy firmy z branży digital dla wspólnego celu. Kliknij i sprawdź jak dołączyć do akcji.
REKLAMODAWCO. Ktoś z MyLead proponuje Ci płatną współpracę? To może być oszustwo! Kliknij i sprawdź.

Blog

Jesteś początkującym wydawcą i chcesz poznać podstawowe pojęcia stosowane w afiliacji? A może jesteś już profesjonalistą w tej branży i szukasz równie profesjonalnych rozwiązań? Jeśli interesują Cię aktualne trendy w afiliacji i to, co się dzieje w MyLead, jesteś w doskonałym miejscu. Życzymy Ci miłej lektury.

Marketing afiliacyjny - zarobki i podatki. Jak rozliczyć się z siecią afiliacyjną?

natalia.juszczak 2020-05-14 4

Marketing afiliacyjny to temat, który coraz częściej staje na czele rozmów o zarobku przez Internet. Jest na tyle ciekawy, że chce się w nim zostać i rozwijać, ale jedna kwestia często pozostaje postawiona pod znakiem zapytania. Co z rozliczeniami z urzędem skarbowym? Jak rozliczyć przychody z afiliacji? Co z podatkami, PIT-ami, procentami i innymi aspektami, przez wielu uważanymi za trudne i nieciekawe? Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, a ten artykuł powinien zostać Twoim kompendium podatkowej wiedzy afiliacyjnej.


Istnieją dwa podstawowe sposoby na rozliczanie się z sieciami afiliacyjnymi:

Jak rozliczyć przychody z afiliacji? Na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Rachunek dla sieci afiliacyjnej


W przypadku, w którym posiadasz własną działalność gospodarczą (co nie jest wymagane) i nawiązujesz współpracę z siecią afiliacyjną, musisz wystawić jej fakturę tytułem “najmu powierzchni reklamowej”. Jeśli jesteś osobą fizyczną, sytuacja wygląda tak samo. Zmienia się jedynie fakt, że możesz być zmuszony do dostarczenia do urzędu skarbowego takich oświadczeń jak, na przykład, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.


Każda sieć afiliacyjna dostarcza inne regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych i wystawiania faktur/rachunków. Regulamin odnośnie całej współpracy z MyLead możesz przeczytać tutaj, a wszystkie dokładne informacje znajdziesz w swoim panelu użytkownika. Pamiętaj też, że chcemy, aby cały proces pracy z nami był dla Ciebie łatwy i czytelny, więc w razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą.

Rozliczanie na ogólnych zasadach rozliczeń podatkowych


W momencie, w którym jesteś osobą prywatną, bez swojej działalności, rozliczasz podatek na ogólnych zasadach, które głoszą, że podatek dochodowy wynosi 12% lub 32%. Podatek płacimy dopiero wtedy, gdy nasze roczne dochody z afiliacji przekroczą kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku zmienia się tak naprawdę każdego roku i trzeba na bieżąco tę informację sprawdzać. Jeśli Twoje łączne dochody w 2022 nie przekroczyły 30 000 złotych, nie musisz martwić się o żadne koszty dla urzędu. Pamiętaj jednak, że ewentualny podatek zawsze płacisz Ty, a nie Twoja sieć afiliacyjna.


PIT-36 składany jest do 30.04 każdego roku. Jako źródło przychodu wskaż wynajem powierzchni reklamowej.

Rozliczenie za kwotę wolną od podatku 


Załóżmy sytuację obejmującą rozliczenie podatkowe za rok 2022: wydawca zarobił na afiliacji 28 000 złotych. Był to jego jedyny przychód, jako że nie ma innej pracy, nie świadczył też żadnych płatnych usług. W takim wypadku, do końca kwietnia 2023 roku, wydawca ma obowiązek złożyć PIT-36, gdzie wpisuje swój dochód z afiliacji w przeznaczonej do tego rubryce “inne”. W tej sytuacji wydawca jest odciążony od obowiązku płacenia podatku.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych.


Tak samo wygląda to w przypadku, w którym łączny dochód z afiliacji i “normalnej” pracy nie przekracza kwoty 30 000 złotych.


Pierwszy próg podatkowy


Co jeśli wydawca w danym roku zarobi więcej niż 30 000? W 2022 roku do kwoty 120 000 zł stawka podatkowa wynosi 12%. Jest to pierwszy próg podatkowy.

Skala podatkowa składa się z dwóch progów - 12% i 32%.


W przypadku wejścia na pierwszy próg podatkowy, rozliczenie wygląda następująco: przyjmijmy, że zarobione na afiliacji pieniądze wyniosły w danym roku 50 000 złotych. Wydawca nadal składa PIT-36 w urzędzie skarbowym. Wpisuje kwotę 50 000 złotych w rubryce “inne”.


Teraz zarobioną kwotę należy pomnożyć przez podatek dochodowy:


50 000 x 12% = 6 000 zł


(stosuje się stawkę podatku 12%, ponieważ dochód nie przekroczył kwoty 120.000 zł)


Następnie od otrzymanej kwoty, należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek. Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 złotych, ponieważ:


30 000 (kwota wolna od podatku) x 12% = 3 600


Podatek dochodowy za rok 2022 po uwzględnieniu kwoty zmniejszającej podatek wyniesie więc:


6 000 - 3 600 = 2 400 zł


Na tym przykładzie więc 2 400 złotych to podatek dochodowy od zarobionej kwoty 50 000 złotych.

Pierwszy próg podatkowy to kwota od 30 000 do 120 000 złotych.


Tak samo wygląda to w przypadku, w którym łączny dochód z afiliacji i “normalnej” pracy przekracza kwotę 30 000 złotych, ale nie przekracza kwoty 120 000 złotych.


Drugi próg podatkowy


Co jeśli wydawca w danym roku zarobi więcej niż 120 000 złotych? W 2022 roku od kwoty 120 000 zł stawka podatkowa wynosi 32%. Jest to drugi próg podatkowy.


W przypadku wejścia na pierwszy drugi podatkowy, rozliczenie wygląda następująco: przyjmijmy, że zarobione na afiliacji pieniądze wyniosły w danym roku 300 000 złotych. Nadal składa on PIT-36 w urzędzie skarbowym. Wpisuje kwotę 300 000 złotych w rubryce “inne”. 


Teraz z zarobioną kwotą należy przejść przez przejść przez pozostałe progi podatkowe:


Najpierw od podatku dochodowego do 120 000 złotych (120 000 x 12%) należy odjąć kwotę zmniejszająca podatek: 3 600 zł (wynikająca z kwoty wolnej od podatku - 30 000 x 12%)


120 000 x 12% - 3 600 = 10 800 zł


Następnie od kwoty zarobionej należy odjąć kwotę z pierwszego progu podatkowego:


300 000 - 120 000 = 80 000 zł


Z założeniem, że przy kwocie powyżej 120 000 złotych obowiązuje podatek dochodowy 32%, wyniku odejmowania należy pomnożyć przez podatek dochodowy w tym progu podatkowym: 


80 000 x 32% = 25 600 zł


Łączny podatek dochodowy to suma kwoty zmniejszającej podatek i podatku dochodowego od kwoty 80 000 złotych:


10 800 + 25 600 = 36 400 zł


Przy zarobku 300 000 złotych, podatek dochodowy za 2022 rok do zapłaty wynosić będzie 36 400 zł.

Drugi próg podatkowy to kwota powyżej 120 000 złotych.


Tak samo wygląda to w przypadku, w której łączny dochód z afiliacji i “normalnej” pracy przekracza kwotę 120 000 złotych.

Rozliczenie za ryczałt, czyli wynajem powierzchni reklamowej


Rozliczenie ryczałtowe to opodatkowanie na poziomie 8,5% jeśli roczne zarobki nie przekroczyły kwoty 100 000 złotych. Przychód z sieci afiliacyjnej uzyskiwany jest na zasadach wynajmu swojej powierzchni reklamowej, zarówno na ogólnych zasadach rozliczeń, jak i w sytuacji, w której chcielibyśmy rozliczać się ryczałtem. Jeśli wydawca podejmie decyzję, aby wybrać ryczałt jako formę rozliczenia, musi zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym do 20 dnia miesiąca, następującego po tym, w którym osiągnął swój pierwszy przychód z afiliacji. Następnie należy co miesiąc odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od wysokości przychodów uzyskanych w ramach działalności afiliacyjnej. Podatek rozliczany jest na zasadzie:

Wysokość zaliczki w rozliczeniu ryczałtowym to suma przychodu x 8.5%.

Kiedyś wolę przejścia na ryczałt składało się w swoim lokalnym urzędzie skarbowym. Teraz płatnik podatku może sam wygenerować swój indywidualny rachunek podatkowy ze strony GOV, na który co miesiąc wysyłać będzie wysokość zaliczki.


Generuję mikrorachunek

Z opcji podatkowej skorzystają podatnicy mający tylko przychody uzyskiwane i rozliczane za pośrednictwem płatników. Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, powinny wybrać PIT-36.

Co jeśli przekroczysz kwotę 100 000 złotych?


Gdy w ciągu roku przekroczysz próg 100 000 zł, to do nadwyżki należy zastosować stawkę 12,5%. 


Załóżmy więc, że w danym roku wydawca zarobił 150 000 złotych. W takiej sytuacji podatek od ryczałtu wyliczamy w następujący sposób:


100 000 x 8,5% + 50 000 x 12,5% = 14 750 zł


Gdzie 50 000 to nadwyżka wynikająca z przekroczenia kwoty 100 000 złotych.

Przy dochodzie 150 000 zł podatek ryczałtowy wynosi więc 14 750 złotych.


Drugim Twoim obowiązkiem będzie złożenie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego formularza PIT-28. Składasz go niezależnie od swojego głównego rozliczenia PIT-37 czy PIT-36. PIT-28 służy tylko i wyłącznie do wykazania przychodów rozliczanych ryczałtem oraz do podania sumy zaliczek w związku z tym zapłaconych.


Co jeśli w danym miesiącu nie ma przychodu?


Osoba, która zdecydowała się przejść na formę ryczałtową, ale w danym miesiącu nie osiągnęła żadnego przychodu, nie płaci podatku. Brak przychodu oznacza po prostu brak rozliczenia.

Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia - czy obowiązuje w afiliacji?


Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia wydawałby się idealnym rozwiązaniem dla młodych osób zainteresowanych marketingiem afiliacyjnym. Zerowy PIT obowiązuje od 2020 roku i przedstawia się następująco: górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej to 85 528 złotych rocznie. Dopiero po przekroczeniu tego progu, nadwyżka przychodów będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych. Niestety nie wszystkie umowy obejmują ulgę dla osób poniżej 26 roku życia.

Ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia nie obejmuje rozliczenia dochodów z afiliacji.


Niestety, przychód ze współpracy z siecią afiliacyjną nie podlega uldze. Oznacza to, że nie możesz korzystać z zerowego PITu w przypadku rozliczenia dochodów z afiliacji.


Zarabianie na afiliacji przed osiągnięciem pełnoletności


Jeśli chcesz zarabiać z MyLead, nie musisz być pełnoletni. Potrzebujesz jedynie zgody osoby prawnie odpowiedzialnej. Jest to świetna opcja dla młodocianych, którzy nie widzą siebie z ulotkami na ulicy, jednak dochodzi tutaj “problem” rozliczeń podatkowych.

W takim wypadku osoba, która prawnie się Tobą opiekuje, składa zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. W każdej sytuacji opiekun musi wykazać dochody małoletnich dzieci składając deklarację PIT-36. Nawet jeśli rozliczają swój PIT-28 z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, to oprócz swojego zeznania PIT-28, muszą złożyć osobny formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, w którym wykażą dochody swoich dzieci.

Rozliczanie podatkowe na emeryturze


Emeryci i renciści mają obowiązek rozliczenia podatkowego, jeśli osiągnęli w danym roku podatkowym inne dochody niż emerytura, czy renta. W takim wypadku, należy rozliczyć się na zasadach ogólnych, wypełniając samodzielnie podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT-36. 


Należy jednak pamiętać, w przypadku nieosiągnięcia wieku emerytalnego, prawo do emerytur zawiesza się w momencie, w którym osiągnięty przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 


ZUS informuje, że od 1.03.2023 kwota ta wyniesie 4713,50 złotych brutto.


Oznacza to, przy zarobkach wyższych od tego limitu ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.


WAŻNE: Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą osiągać dodatkowe przychody bez ograniczeń. Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną.


Po więcej informacji na temat zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń pracujących emerytów i rencistów kliknij TUTAJ.

Podatkowe FAQ


Czy muszę płacić podatek?


Zgodnie z polskim prawem, podatek musisz odprowadzić zawsze w przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku. W 2022 i 2023 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych. Jednak niezależnie od tego, czy przekraczasz kwotę wolną od podatku, zawsze musisz wykazać swój dochód na rozliczeniu PIT.

Czy muszę mieć działalność gospodarczą, aby zarabiać i rozliczać się z siecią afiliacyjną?


Działalność gospodarcza nie jest potrzebna, aby zarabiać i rozliczać się z siecią afiliacyjną. Jeśli jednak działalność posiadasz, musisz wystawić fakturę tytułem “najmu powierzchni reklamowej” naszej sieci afiliacyjnej.

Czy MyLead wystawi mi PIT?


Nie, MyLead nie wystawia PIT-ów wydawcom.

Czy za nierozliczenie podatku grozi mi kara?


W przypadku spóźnienia z rozliczeniem PIT-u, ale jeszcze zanim zostanie rozpoczęte postępowanie, możesz wyrazić czynny żal. Uniknąć kary może każdy człowiek, który przyzna się do winy, wysyłając do urzędu czynny żal. Jeśli w piśmie podatnik wyjaśni okoliczności niezłożenia deklaracji na czas, grzywna będzie mu odpuszczona. Oczywiście w takim wypadku, rozliczenie musi zostać wysłane jak najszybciej, a podatek wraz z odsetkami niezwłocznie spłacony.

Czy MyLead pomoże mi w rozliczeniu podatku?


W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, jak najbardziej oferujemy wsparcie i pomoc, natomiast nie prowadzimy działalności związanej z usługami księgowości.

Współpraca z siecią afiliacyjną - jaka forma rozliczenia najlepsza?


Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Rozliczanie z urzędem skarbowym to obowiązek każdego z nas, niezależnie od kwoty, jaką zarobiliśmy. Sam musisz zdecydować się na lepszą dla Ciebie opcję. Roczne rozliczanie na ogólnych zasadach z większym oprocentowaniem, czy miesięczne na ryczałcie, z mniejszym? Pamiętaj jednak, że jeśli decydujesz się na formę ryczałtową, musisz co miesiąc przesyłać wymaganą kwotę na unikalny, wygenerowany numer bankowy. W innym przypadku będziesz musiał rozliczyć się na zasadach ogólnych do 30.04.


Pamiętaj, że w urzędzie skarbowym pracują nie maszyny, a ludzie, którzy w razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań są gotowi na udzielenie Ci pomocy. Jeśli po przeczytaniu, nadal nie jesteś pewny jakiejś informacji, skontaktuj się ze swoim lokalnym urzędem skarbowym.


Ostatnia aktualizacja: 14.04.2023

Komentarze

Musisz być zalogowany aby komentować.

renata07mu
renata07mu

czy jesli zaraiam na samych reklamach to tez musze składać dochód do urzędu czy tylko jesli podejmę afiliację jako kamopanię 

zosq92
zosq92

Świetny artykuł wyjaśnia bardzo wiele !

bronmus45
bronmus45

A co z emerytami powyżej 75 roku życia?

Myros93
Myros93

Bardzo pomocny artykuł. Nasuwa się pytanie. 

Wybieram przykładowo rozliczenie ryczałtem 8.5%. Zakładamy, że użytkownik zarobił w lutym 100 zł. Podatek musi opłacić do 20 marca. Następnie nie zarabia nic przez dwa trzy miesiące. Zarobił znów w listopadzie 200 zł. Wtedy odprowadza podatek do 20 grudnia. Czy dobrze rozumiem, że za okres bez dochodu nie trzeba nic wysyłać ani informować US?

Korzystając z MyLead wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Czytaj o cookies. Czytaj o RODO . ZAMKNIJ