Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

Affiliate program Catsplit.pl - PL

Rate $0.34 - 2.25

Type CPA

Description of the Catsplit.pl - PL Affiliate Program

Program pod Pobieranie. Możliwość ustawienia wielu parametrów pobieranego pliku. Użytkownik końcowy zawsze otrzymuje content zdefiniowany na landing page. Program umożliwia tworzenie linków uniwersalnych: Chomikui: f:nazwa_pliku c:base64(folder) p:base64(podglad_pliku) s:rozmiar_pliku a:autor_username n_ilosc_glosow

Terms of program promotion

Absolutny zakaz generowania wielu leadów z jednego IP. Niedozwolone jest przepisywanie kodów w imieniu użytkownika końcowego.

Category: Download , Services , Online
Last update: 2022-05-27 14:13:33
Device type: Mobile devices , Android , Windows , iOS , Desktop , Mac , Windows , Linux , Tablet , iOS
Countries:
Traffic type: Incent
EPC : n/a
Conversion type: Confirm PIN
CR : n/a
Deeplink: No
Banners No

By using MyLead, you agree to the use of cookies and to better match content to your behavior. Read about cookies. Read about the GDPR . CLOSE