Razem pomagamy Ukrainie. Łączymy firmy z branży digital dla wspólnego celu. Kliknij i sprawdź jak dołączyć do akcji.
REKLAMODAWCO. Ktoś z MyLead proponuje Ci płatną współpracę? To może być oszustwo! Kliknij i sprawdź.

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Polityka ochrony prywatności użytkownika serwisu MyLead.global

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.mylead.global Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290 REGON 302522905, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474759, zwana dalej Mylead lub Administratorem.
 • Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.mylead.global i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach
 • Użytkownik, który korzysta z Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu MyLead.global oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.

2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

 • Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, adres paypal, nazwa banku, numer rachunku bankowego oraz rozmiar koszulki. Utworzone profile umożliwiają dokonywanie wypłat na konto bankowe lub paypal, odbieranie informacji marketingowych, ofert handlowych, kodów promocyjnych na e-mail bądź przez sms a także otrzymywanie gadżetów firmowych na adres zamieszkania.
 • Administrator w ramach serwisu MyLead.global może przechowywać informacje np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do stworzenia profilu użytkownika i dokonywania wypłat.
 • Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
 • Operator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
 • Administrator ma możliwość przetwarzania danych kontaktowych takich jak adres e-mail, numer telefonu oraz numer komunikatora gadu-gadu w celu informowania użytkownika o wykonywanych czynnościach, promocjach oraz w celu aktywacji konta. Użytkownik ma prawo dokonać wyboru, na które z wymienionych danych kontaktowych chce otrzymywać informacje. (E - mail: Ban użytkownik, Odrzucenie płatności, Zmiana statusu płatności, Wysyłka kodu promocyjnego, Transfer środków od użytkownika, Transfer środków do użytkownika, Ban lockera, Ban lockera ze środkami, Ban konfiguracji, Ban konfiguracji ze środkami, Ban konfiguracji IVR, Ban konfiguracji IVR ze środkami, Akceptacja dołączenia do programu, Akceptacja wszystkich próśb o dołączenie do programu, Ban konfiguracji sms chat, Ban konfiguracji sms chat ze środkami, Ban konfiguracji uniwersalnej, Odrzucenie prefixu sms chat, Akceptacja strony użytkownika, Odrzucenie strony użytkownika; SMS :Powiadomienie od Administracji, Zmiana statusu płatności, Powiadomienie o lead, Wysyłka kodu promocyjnego; Gadu - gadu : Zmiana statusu płatności)

3. ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

 • Administrator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 • Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Operator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 • Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.
 • Zalety plików cookies:
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

4. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

 • Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
  • zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzania kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
  • dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam Serwisu lub reklam usług podmiotów zewnętrznych;
  • monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. zarządzanie ruchem w Serwisie;
  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  • egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć;
 • Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 • Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  • Operator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
  • Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
 • W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
 • Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownicy, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne.
 • Użytkownik zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO, ma prawo do usunięcia na własne żądanie danych osobowych z bazy Serwisu oraz zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych przez Serwis.
 • Użytkownicy posiadają możliwość usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu poprzez ustawienia profilu dostępne pod adresem: https://mylead.global/panel/profile i zakładkę “Usunięcie konta”. Ta decyzja nieodwracalnie usuwa konto i dane osobowe Użytkownika w Serwisie.
 • Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Ads, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
  • Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

7. BEZPIECZEŃSTWO

 • Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzyi zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Możesz zarządzać swoją zgodą na przetwarzanie cookies, klikając tutaj. tutaj.

Korzystając z MyLead wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Czytaj o cookies. Czytaj o RODO . ZAMKNIJ